Educational innovat

Onderwijsinnovatie

Bij Tilburg University is het geen verre toekomst, maar hedendaagse realiteit: onderwijzen met virtual reality, kennis delen via zelfgemaakte videocolleges of een interactief college geven met andere (inter)nationale studenten in de ‘zaal’. Onze professionals werken continu aan nieuwe manieren van kennisoverdracht. Dat stimuleren we met technologierijke learning spaces en het faciliteren van de innovatieprojecten van docenten, faculteiten en opleidingen.

"Innovatie in het universitair onderwijs: het moet, het kan!"

Dat stelt het tweede luik in een reeks van essays over onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. In dit essay wordt gesproken over onderwijsinnovatie, het veranderende onderwijslandschap door digitalisering en de enorme kansen die de nieuwste onderwijstechnologieën bieden om de onderwijsmethoden te verbeteren, studentgericht onderwijs te ontwikkelen en diverse leerstijlen te bedienen. Wat kunnen universiteiten in het algemeen - en Tilburg University in het bijzonder - doen om deze uitdagingen aan te gaan? Lees het in dit essay, geschreven door Philip Joos en Lex Meijdam.

Lees het essay

Innovatie binnen ons onderwijs

Met ons Digital Educational Enhancement Program (DEEP) stellen we medewerkers in staat het onderwijs te innoveren.         

Van een nieuw Learning Management Systeem en digitaal toetsplatform, geavanceerde toetszalen en multifunctionele collegezalen tot een plek waar structurele onderwijsinnovatie door onze docenten de ruimte krijgt: Tilburg University innoveert.    

Faculteiten en opleidingen van Tilburg University zijn continu bezig het onderwijs te vernieuwen. Zo sluiten we aan bij het onderwijsprofiel, voorzien we in de behoeften van studenten en zorgen we met nieuwe technologie voor een beter leerrendement.

Learning spaces

Innovatief onderwijs vraagt om technologierijke en innovatieve ruimtes.

Lees meer
Testvision
Artificial Intelligence (AI)

AI vindt haar weg in de digitale samenleving en het onderwijs.

Lees meer
Gaan robots zorg en onderwijs redden?
Virtual Reality

Unieke beleving in samenwerkend leren en onderwijs in de Experience Room.

Lees meer
DAFlab Tilburg University

TUNED IN: jouw netwerk voor onderwijsontwikkeling en -vernieuwing 

TUNED IN is het netwerk van Tilburg University voor onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Je kunt er kennis en ervaringen uitwisselen met collega's, vragen stellen en inspiratie opdoen over actuele onderwerpen zoals blended learning en generatieve AI. TUNED IN is er voor iedereen die werkt aan uitdagend en toekomstbestendig onderwijs. 

Inspiratie en kennisdeling 

Als universiteit streven we ernaar om ons academisch onderwijs zo actueel en dynamisch mogelijk in te richten, zodat we studenten goed voorbereiden op de toekomst en aansluiten bij hun leefwereld. TUNED IN (Tilburg University Network for Educational Development and Innovation) betrekt, verbindt en ondersteunt docenten, ontwikkelaars, toetsdeskundigen en innovatieve denkers door onderwijsontwikkeling en -vernieuwing te faciliteren en kennis hierover te delen. Het netwerk maakt on- en offline ontmoetingen mogelijk die in het teken staan van inspiratie en kennisdeling.    

Wil jij aansluiten bij of bijdragen aan het groeiende TUNED IN netwerk? 
Neem contact met ons op

Toegankelijk onderwijs en onderzoek

Kennisdelen verhoogt de kwaliteit van onderwijs. Daarom stimuleert Tilburg University ‘open education’ om onderwijs(materialen) gratis beschikbaar te stellen. Dat draagt bij aan onze zichtbaarheid en herkenbaarheid én houdt onderwijs en onderzoek betaalbaar. Via onze Open Science Community delen docenten bijvoorbeeld belangrijke papers en plaatsen zij colleges online. Zo maken we onderwijs en onderzoek met elkaar toegankelijk.

Lees meer

Erkende onderwijsvernieuwers in ComeniusNetwerk

In het ComeniusNetwerk komen erkende onderwijsvernieuwers samen om het hoger onderwijs verder te verbeteren. Leden zijn ontvangers van de Comeniusbeurs en onderscheiden zich door een aansprekende combinatie van de liefde voor het docentschap en de wijze waarop zij onderwijsinnovatie in de praktijk brengen. Met behulp van de Comeniusbeurs brengen docenten hun visie op onderwijs in de praktijk. Verschillende docenten van Tilburg University zijn onderdeel van het netwerk.

Meer over het ComeniusNetwerk

Tilburg.ai: Verkennen van innovatieve manieren om AI te integreren in het onderwijs

Tilburg.ai wil studenten en docenten wegwijs maken in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in onderwijs en onderzoek. Het platform beslaat een breed scala aan praktijkvoorbeelden en gebruikstips, terwijl het ook de beperkingen en nadelen van AI-technologie belicht.

Naar het Tilburg.ai platform