Educational innovat

Onderwijsinnovatie

Bij Tilburg University is het geen verre toekomst, maar hedendaagse realiteit: onderwijzen met virtual reality, kennis delen via zelfgemaakte videocolleges of een interactief college geven met andere (inter)nationale studenten in de ‘zaal’. Onze professionals werken continu aan nieuwe manieren van kennisoverdracht. Dat stimuleren we met technologierijke learning spaces en het faciliteren van de innovatieprojecten van docenten, faculteiten en opleidingen.

"Innovatie in het universitair onderwijs: het moet, het kan!"

Dat stelt het tweede luik in een reeks van essays over onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. In dit essay wordt gesproken over onderwijsinnovatie, het veranderende onderwijslandschap door digitalisering en de enorme kansen die de nieuwste onderwijstechnologieën bieden om de onderwijsmethoden te verbeteren, studentgericht onderwijs te ontwikkelen en diverse leerstijlen te bedienen. Wat kunnen universiteiten in het algemeen - en Tilburg University in het bijzonder - doen om deze uitdagingen aan te gaan? Lees het in dit essay, geschreven door Philip Joos en Lex Meijdam.

Lees het essay

Innovatie binnen ons onderwijs

Met ons Digital Educational Enhancement Program (DEEP) stellen we medewerkers in staat het onderwijs te innoveren.         

Van een nieuw Learning Management Systeem en digitaal toetsplatform, geavanceerde toetszalen en multifunctionele collegezalen tot een plek waar structurele onderwijsinnovatie door onze docenten de ruimte krijgt: Tilburg University innoveert.    

Faculteiten en opleidingen van Tilburg University zijn continu bezig het onderwijs te vernieuwen. Zo sluiten we aan bij het onderwijsprofiel, voorzien we in de behoeften van studenten en zorgen we met nieuwe technologie voor een beter leerrendement.

Learning spaces

Innovatief onderwijs vraagt om technologierijke en innovatieve ruimtes.

Lees meer
Testvision
Artificial Intelligence (AI)

AI vindt haar weg in de digitale samenleving en het onderwijs.

Lees meer
Gaan robots zorg en onderwijs redden?
Virtual Reality

Unieke beleving in samenwerkend leren en onderwijs in de Experience Room.

Lees meer
DAFlab Tilburg University

EDUiLAB: Let’s innovate together

EDUiLAB Innovation Room

De thuisbasis van het EDUiLAB is de Innovation Room. De ruimte wordt gedomineerd door een enorme muur van whiteboards met de modernste audiovisuele technologie. De innovation Room biedt een flexibele multifunctionele onderwijsruimte die uitnodigt tot samenwerking, leren en innovatie met de ondersteuning van nieuwe technologieën.

Lees meer over EDUiLAB en de Innovation Room

Enkele projecten van EDUiLAB uitgelicht

Met het EDUiLAB (Educational Innovation Lab) brengen we ons onderwijs in beweging. Door met innovatieve ideeën te experimenteren, nieuwe lesmethoden uit te proberen of tools tijdens werkcolleges toe te passen. Of door faculteiten te verbinden om onderwijservaringen te delen. Per faculteit zijn hiervoor innovatiecoördinatoren aangesteld. Medewerkers met een idee voor een experiment of project met nieuwe technologieën in het onderwijs kunnen op steun rekenen van het EDUiLAB.

Lees meer over EDUiLAB voor medewerkers Tilburg University  (inloggen vereist). 

  • Innovate Your Education met tijd en geld
    Innoveren betekent investeren in tijd en middelen. Tilburg University stimuleert met het Innovate Your Education programma docenten die willen innoveren binnen hun vak. Zij ontvangen financiering en onderwijskundige expertise op een onderwijsinnovatieproject gericht om een vak of opleiding te (her)ontwerpen, innovatieve didactische elementen te implementeren, nieuwe tools in te zetten of innovatieve toetsingsmethodes te ontwerpen.
     
  • Edubadges als digitaal bewijs van competenties
    Tijdens en buiten een opleiding kennis én vaardigheden tonen; edubadges maken het mogelijk. Tilburg University is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van deze microcredentials in het onderwijs en onderzoeksinstellingen op het gebied van ICT.  Deze digitale badges vormen een geaccrediteerd bewijs van competenties, die ook online gedeeld kunnen worden ter profilering richting onderwijsinstellingen of toekomstig werkgevers.
    Lees meer

EDUinspire: Let's inspire each other

EDUinspire is het onderwijsinnovatieportal voor medewerkers van Tilburg University. Het portal is dé plek voor inspiratie en kennisdeling over het vernieuwen van onderwijs. Bijvoorbeeld met verschillende onderwijstools die helpen bij het ontwikkelen of geven van innovatief onderwijs. Maar ook met ervaringen van collega’s, innovatieprojecten in de faculteiten en workshops. En met speciale trajecten om onderwijskwalificaties te behalen.

De onderwerpen die binnen EDUinspire aan bod komen, zijn breed. Van online doceren en toetsen, het gebruik van IT in college tot interactie met studenten en timemanagement: laat je als docent van Tilburg University inspireren door de vele voorbeelden op EDUinspire (inloggen vereist). 
Enkele inspirerende verhalen uitgelicht: 

Toegankelijk onderwijs en onderzoek

Kennisdelen verhoogt de kwaliteit van onderwijs. Daarom stimuleert Tilburg University ‘open education’ om onderwijs(materialen) gratis beschikbaar te stellen. Dat draagt bij aan onze zichtbaarheid en herkenbaarheid én houdt onderwijs en onderzoek betaalbaar. Via onze Open Science Community delen docenten bijvoorbeeld belangrijke papers en plaatsen zij colleges online. Zo maken we onderwijs en onderzoek met elkaar toegankelijk.

Lees meer

Erkende onderwijsvernieuwers in ComeniusNetwerk

In het ComeniusNetwerk komen erkende onderwijsvernieuwers samen om het hoger onderwijs verder te verbeteren. Leden zijn ontvangers van de Comeniusbeurs en onderscheiden zich door een aansprekende combinatie van de liefde voor het docentschap en de wijze waarop zij onderwijsinnovatie in de praktijk brengen. Met behulp van de Comeniusbeurs brengen docenten hun visie op onderwijs in de praktijk. Verschillende docenten van Tilburg University zijn onderdeel van het netwerk.

Meer over het ComeniusNetwerk