EDUiLAB

TLC Innovation: Innovating education together

Edubadges als digitaal bewijs van competenties

Een ontwikkeling voor het onderwijs van de toekomst: geaccrediteerd bewijs van behaalde kwaliteiten in de vorm van Edubadges. Een digitale badge, die online gedeeld kan worden, zoals op LinkedIn. De badge toont behaalde kwaliteiten en zegt niet alleen iets over kennis, maar kan ook iets zeggen over karakter en competenties. Door op de badge te klikken worden leeruitkomsten en inhoud van de behaalde badge weergegeven. Met behulp van edubadges kan de student zich profileren richting onderwijsinstellingen of toekomstig werkgevers.

Vanuit EDUiLAB, het Education Innovation Lab, is Tilburg University al langere tijd betrokken bij de ontwikkelingen rondom edubadges of microcredentials in het onderwijs en werkt hierin samen met SURF, de landelijke ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek. “SURF heeft een infrastructuur ontwikkeld waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. Met de nationale aanpak hiervoor is Nederland wereldwijd een van de voorlopers” (SURF, 2020). Tilburg University heeft hier ook aan deelgenomen en heeft de eerste edubadges mogen uitreiken aan studenten in 2020:

Tilburg University students embrace Edubadges (3:32 minuten)

Edubadges in het onderwijs

Het gebruik van edubadges biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te tonen tijdens én buiten een opleiding. Vooralsnog zullen edubadges zeker niet het huidige diploma gaan vervangen of ingezet worden voor geaccrediteerd onderwijs.

Microcredentials en Edubadges

Als het gaat om flexibilisering van het onderwijs wordt er naast Edubadges ook gesproken over microcredentials. Maar wat is nu het verschil? “Bij microcredentials gaat het om kleine, zelfstandig af te ronden eenheden van geaccrediteerd onderwijs. Een Edubadge kan worden uitgereikt als microcredential. Maar niet alle Edubadges zijn microcredentials. Edubadges kunnen namelijk ook voor extra-curriculaire activiteiten en niet-formeel onderwijs uitgereikt worden”, aldus Surf.

Edubadges bij Tilburg University

Het gebruik van Edubadges binnen Tilburg University in de nabije toekomst wordt nog verder uitgewerkt. Op dit moment lopen meerdere pilots, waarin gewerkt wordt met Edubadges. Deze pilots bij Tilburg University richting zich op extra-curriculair en postinitieel onderwijs.

Lees meer op de intranet pagina (login vereist)