Sabita Soedamah-Muthu

Toolkit voor Blended Learning: Hoe je vakken toekomstbestendig maakt

Published: 26 oktober 2022 Laatst bijgewerkt: 07 november 2022

Tijdens de Covid-19 pandemie hebben docenten enorme en creatieve inspanningen geleverd om online onderwijs te ontwikkelen met behulp van onderwijstechnologieën. Ook al was de overgang naar online onderwijs niet ideaal, toch konden diverse online elementen worden behouden om toekomstig onderwijs te verbeteren. Dit leidt tot de ontwikkeling richting blended learning. We spraken met Dr. Sabita Soedamah-Muthu, docent en opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Psychologie (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), die een Blended Learning Toolkit creëerde om het onderwijs hoogwaardig en toekomstbestendig te ontwerpen.

Wat is Blended Learning?  

Sabita vertelt dat blended learning kan worden gedefinieerd als het huwelijk tussen face-to-face en online onderwijs, waarbij het ene element het andere versterkt en verrijkt. Met andere woorden, traditionele colleges worden aangevuld en versterkt met studeren in een digitale omgeving, waarbij studenten toegang krijgen tot digitaal lesmateriaal en in hun eigen tijd kunnen studeren.   

Studenten worden thuis geactiveerd met behulp van bijvoorbeeld korte kennisclips met quizzen en komen voorbereid naar het college.

De Blended Learning Toolkit   

Sabita stond als opleidingsdirecteur van de bachelor Psychologie voor enkele uitdagingen. Het aantal studenten in de bachelor Psychologie is sterk toegenomen, wat resulteerde in een verhoogde werkdruk voor de docenten. Daarnaast voldeden de traditionele onderwijsmethoden niet aan de verwachtingen van de huidige generatie studenten, die is opgegroeid met internet. Sabita dacht dat de onderwijstechnologieën die tijdens de pandemie waren ontwikkeld een oplossing konden bieden voor deze uitdagingen en het onderwijs van het programma te verbeteren.

Om de online onderwijsontwikkelingen te ondersteunen, creëerde ze een overzicht voor docenten met instructiestrategieën, leeractiviteiten en beoordelingsbenaderingen in een duidelijk powerpointsjabloon, dat de Blended Learning Toolkit wordt genoemd. De toolkit is eerst gebruikt om vakken van de bacheloropleiding Psychologie te verbeteren en kan nu gebruikt worden ter inspiratie om andere vakken binnen Tilburg University te verbeteren.  

De mening van studenten  

"De uitkomsten van evaluaties onder studenten verschilden per vak. Bij het ene vak gaven studenten duidelijk de voorkeur aan blended learning boven de traditionele methoden (66% versus 26%). Bij het andere vak was het enthousiasme gemiddeld." De respons op de evaluatievragenlijsten en de focusgroepen was echter zeer laag, wat een goede interpretatie bemoeilijkt. Na verbetering van enkele elementen van de vakken gaven de studenten aan tevreden te zijn met de video's, colleges, quizzen, portfolio-opdracht en kennisclips.  

Al met al is het Blended Learning Project volgens Sabita zeer waardevol en leerzaam geweest. "Vóór Corona bestond dit ontwerptype nog niet in het onderwijs bij bacheloropleidingen met een groot aantal studenten, zoals bij ons in de opleiding Psychologie."  

Onderwijs innoveren  

Het project is ontwikkeld in het kader van de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) in samenwerking met EDUiLAB. EDUiLAB is het Educational Innovation Lab van Tilburg University dat onderwijsvernieuwingsprojecten faciliteert. De subsidie die EDUiLAB voor het project beschikbaar stelde, maakte het mogelijk om twee studentassistenten aan te nemen. "De studentassistenten zorgden voor alle logistiek rondom het project, maar waren ook inhoudelijk betrokken bij het bekijken van het blended learning ontwerp vanuit het perspectief van de student. Omdat blended learning een sterk studentgericht element heeft, is het belangrijk dat het onderwijs dat wordt ontwikkeld aansluit bij de student, met duidelijke leerdoelen, leercurve en toetsing." Bovendien hield het EDUiLAB-team het project in de gaten en gaf het nuttige feedback en tips. 

sabita

Docenten hebben een hoge werkdruk en er blijft vaak geen tijd over voor  onderwijsontwikkeling. Dat maakte dit project uitdagend.

Dr. Sabita Soedamah-Muthu

Volgens Sabita moet er meer aandacht komen voor onderwijsinnovatie. "Ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij zijn belangrijk, maar ook het volgen van trends in hoe mensen informatie verwerken en leren. Dat is nu heel anders dan vroeger. Met de komst van mobiele telefoons zijn mensen meer gewend om sneller te switchen tussen apps en kunnen ze hun aandacht misschien minder lang vasthouden, bijvoorbeeld bij het lezen van een boek." Sabita is blij dat blended learning onderdeel wordt van de strategie van Tilburg University en dat er nu meer infrastructuur en financiën beschikbaar zijn.   

Blended learning biedt mogelijkheden om kritisch naar vakken te kijken en verbinding te maken met studenten.