Kees van Rengs about the Tilburg Educational Profile

Het gaat om de why, wat drijft je?

Kees van Rengs studeerde Strategic Management aan Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Al tijdens zijn studie gaf hij blijk van een interesse in duurzaam ondernemen. Niet alleen koos hij voor de afstudeerrichting Sustainable Entrepreneurship, hij startte ook al tijdens zijn studententijd samen met studiegenoot Niek Franken een eigen bedrijf: Plennid genaamd. Ik spreek met Kees af op zijn kantoor in Rotterdam, op de 11de verdieping van de Rotterdam Science Tower. Met zicht op de bedrijvigheid van de haven spreken we over zijn drijfveren, zijn bedrijf en zijn ervaringen als student aan de Tilburgse universiteit.

Door Annemeike Tan

Je wist al vroeg dat je duurzaam ondernemer wilde worden. Waar komt die drijfveer vandaan?

Enerzijds komt dat uit mijzelf. Ik heb van jongs af aan al wel het idee gehad dat ik iets wil achterlaten. Dat klinkt misschien zweverig, maar ik vind het mooi om iets te doen waar anderen blij van worden. Het ging mij nooit om het verkopen van producten die niemand nodig heeft. Bovendien voel ik me verantwoordelijk om als hoog opgeleide een steentje bij te dragen aan de oplossing van complexe problemen in deze samenleving.

Anderzijds is er ook een persoon tijdens mijn studie geweest, die mij op dit spoor heeft gezet. En dat is James Small. Ik leerde hem al kennen in de bachelorfase, toen ik de minor Entrepreneurship volgde. Later kwam ik hem weer tegen toen ik binnen de master Strategic Management aan de specialisatie Sustainable Entrepreneurship begon. James is een rode draad door mijn studietijd in Tilburg geweest. Door hem heb ik kennis gemaakt met de feiten en statistieken die mij deden begrijpen hoe het er met de wereld voorstaat, en dat was voor mij een trigger om op dat spoor verder te gaan.

Jij en Niek zijn al tijdens de studie met Plennid begonnen. Jullie trokken meteen al veel aandacht. Niet alleen wonnen jullie de Elevator pitch, jullie werden ook genomineerd voor de BESI Award 2017. Is Plennid nog hetzelfde bedrijf als in de beginfase?

Nominee BESI Award - Kees van Rengs, Plennid

Nee, we hebben onze aanpak moeten wijzigen. Aanvankelijk was het plan dat we een co-working space gingen opzetten, een fysieke plaats waar ondernemers, onderzoekers, MKB’ers, gemeenten en anderen elkaar kunnen vinden om samen te werken aan duurzaamheidsplannen. Maar voor een co-working space moet je investeren in gebouwen, en dat is een kostbare aangelegenheid. Op gegeven moment hebben we het roer moeten omgooien.

Ook voor een duurzaam ondernemer geldt: people, planet, profit. Als er geen geld binnenkomt, moet je je strategie wijzigen. Waar het eerst co-working en advisering was, zijn we nu zelf projecten gaan aanpakken. Je krijgt klanten, het netwerk groeit, en er ontstaat een community. Binnen die community troffen we veel young professionals aan die de wens uitten om betekenis, zingeving, aan hun werk te geven. Toen hebben we tegen elkaar gezegd: laten we deze mensen helpen, en zo is het gekomen dat we naast onze eigen projecten ook bemiddelen in projecten en ‘groene banen’.

Vertel eens wat meer over jullie projecten?

We doen aan projectontwikkeling op basis van circulaire business modellen. Dit zijn modellen die gestoeld zijn op gebruik in plaats van op bezit (denk bijvoorbeeld aan de Swap fiets, die nu zo populair is onder studenten). We kijken ook naar materiaalstromen: waar is het product van gemaakt, waar komen grondstoffen en producten vandaan? Kunnen we niet op zoek naar materialen uit de regio of andere materialen? Circulair inkopen maakt daar ook deel van uit. Deels doen we deze projecten zelf, deels detacheren we mensen bij organisaties of gemeenten. En ten derde doen we dus aan human capital management, we helpen mensen aan een groene baan.

Terug naar de universiteit. Tilburg University kent sinds enige tijd een onderwijsprofiel dat aansluit bij wat jij als duurzaam ondernemer in de praktijk brengt. Dit profiel bestaat uit drie pijlers: kennis, kunde, karakter. Volgens dit profiel wil de universiteit studenten opleiden tot kundige, zelfbewuste en betrokken academici die de samenleving begrijpen en daarin een rol van betekenis spelen.

Daar wil ik graag op aanhaken. Juist vanwege die ‘kennis, kunde, karakter’ wilde ik graag meewerken aan dit interview. Wij zeggen letterlijk: ‘We kijken bij onze kandidaten niet zozeer naar de opleiding, maar meer naar het karakter. Het gaat om de why, wat drijft je? Dat past heel goed met het onderwijsprofiel van de universiteit. Met kennis kun je je niet onderscheiden. Dat is wat wij ook zien. Waarom moeten ze jou hebben? Het onderscheid zit hem veel meer in karakter, en in visie. Wat drijft jou, wat kun jij bijdragen?

Wat heb je hier zelf van meegekregen tijdens je studie in Tilburg?

Nog niet zo heel veel, als ik eerlijk ben, afgezien van het feit dat mij de mogelijkheid werd geboden de specialisatie ‘Sustainable Entrepreneurship’ te volgen en ik ook echt aan de slag kon gaan met een casus uit de praktijk. Wat mij echter opvalt, en dat geldt niet alleen voor Tilburg University, zijn de trage processen in het onderwijs. Eigenlijk loopt het onderwijs steeds achter de feiten aan en kan het onvoldoende inspelen op de snel veranderende samenleving en de innovaties binnen de ondernemingen.

Je werkt nu zelf met young professionals. Wat heeft de young professional van vandaag nodig en welke rol kan de universiteit daarin spelen?

Als ik voor de studie Economie spreek: als je het mij vraagt zou er een traineeship of cursus circulaire economie moeten komen. Maar het zit hem ook heel duidelijk in de vaardigheden, in de soft skills. Presenteren, de boodschap overbrengen, communiceren, dat zijn heel belangrijke vaardigheden voor een jonge ondernemer. Ik heb zelf eerst hbo gedaan voordat ik naar de universiteit ging. Ik denk dat de young profesional die twee werelden nodig heeft. Kennis en kunde op universitaire basis, en de praktijk van een hbo. Het karakter komt uit jezelf, maar een universiteit kan een student wel wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheden en haar onderwijs daarnaar richten.

 

Kees' verhaal is een mooi voorbeeld van het Tilburgse Onderwijsprofiel: studenten wordt geleerd kritisch na te denken over en te werken aan complexe problemen in een veranderende samenleving. Als ‘young professional’ zijn ze straks in staat kennis, vaardigheden en karakter in te zetten om de wereld vooruit te helpen.

Meer informatie over het Tilburgse Onderwijsprofiel