Tilburg University logo statue

Wat betekent Het Tilburgs Onderwijsprofiel voor onze docenten?

Om studenten op te leiden tot kritische 'denkers met karakter' dagen docenten van Tilburg University studenten uit om kritisch te reflecteren op zichzelf en op de ander en stimuleren zij studenten om initiatief te tonen en maatschappelijk verantwoordelijk te handelen. Docenten vertellen over hun ervaringen en lesmethodes om studenten hierin te laten groeien.

Verhalen van onze docenten

Kenny Meesters

"Nieuwe lesmethode Bootcamp overstijgt hokjes."

Lees meer
Kenny Meesters
Aswin van Oijen

"Dankzij innovatief onderwijs heb ik meer tijd voor interactie, discussie en reflectie.”

Lees meer
Aswin van Oijen
Colette Cuijpers

"Ik wil kritische academici kweken, die iets kunnen waar de samenleving behoefte aan heeft."

Lees meer

TEP Toolbox

Om tegemoet te komen aan de behoefte van docenten aan meer informatie en praktische tips over TEP, zijn een aantal best practices verzameld. Deze verzameling heet TEP Toolbox (inloggen vereist) en is te vinden op het intranet. 

Lees meer verhalen van onze docenten