Hein Fleuren

Je kunt wel heel veel weten en ontzettend goede vaardigheden hebben, maar wat wil je eigenlijk bijdragen?

 - Hein Fleuren

Kennis, Kunde en Karakter in de praktijk

Professor Hein Fleuren is hoogleraar Econometrics and Operations Research aan de Tilburg School of Economics and Management waar hij het vak Professional Business Analytics Skills (PABS). Als slotonderdeel van dit vak geven de studenten een eindpresentatie over het door hen gemaakte werk. Professor Fleuren is “trots, ontzettend trots”, zegt hij. Hij en zijn collega’s hebben veel goede toekomstige BAOR (Business Analytics & Operations Research) consultants gespot. Over de toepassing en de uitwerking van de Tilburgse onderwijsprofiel ‘Kennis, kunde en karakter’ binnen het vak PABS schrijft hij het volgende:

Kennis

Misschien moet ik even uitleggen waarom we dit doen en waarom het belangrijk is. De nieuwe onderwijsvisie van onze universiteit rust op drie pijlers: “Kennis, Kunde en Karakter.” In veel van de vakken die je volgt, staat kennis centraal. Deze vakken zullen altijd nodig zijn, hoewel ik persoonlijk denk dat de manier waarop je die kennis tot je zult nemen in de komende 5 tot 10 jaar drastisch zal veranderen. Waarom zoveel college lopen terwijl er zoveel prima online colleges zijn? En wat te denken van online vakken, waarbij je een goede mix van uitleg, visuele presentatie en praktijk voorgeschoteld krijgt, met verdere toelichting indien nodig?

In een vak als PABS gebruiken we nog het traditionele college om kennis over te dragen over persoonlijkheidstypes met wie je moet samenwerken, over het recht rondom het gebruik van data, visualisatietechnieken, veranderingenmanagement en decision technology. In de toekomst gaan we ook andere mogelijkheden verkennen.

Kunde

Met kunde en vaardigheden ga je je kennis toepassen in verschillende situaties. Je kennis verdiept zich, je kijkt vanuit verschillende perspectieven en je hebt je creativiteit nodig om bepaalde problemen op te lossen. In een gewoon tutorial lossen we vergelijkingen op, bouwen we kleine modellen en worden er vragen gesteld aan de docent. Naar mijn mening hebben we hier meer onderwijs nodig. Checken of de theorie goed begrepen is en handigheid krijgen in het toepassen van nieuwe kennis vereist persoonlijk contact en interactie met een expert – hoewel zelfs de expert er af en toe weleens naast kan zitten!

In PBAS waren er mogelijkheden voor teams om een regelmatig afspraak te maken met een van de docenten en bijvoorbeeld hun acquisitie-interview of projectplan te bespreken. Persoonlijk vond ik die momenten erg leuk, omdat je werkt met 4-5 studenten en in 20 à 30 minuten veel kunt doen – als het team goed voorbereid is tenminste.

Karakter

Waar de laatste pijler van de bovengenoemde visie, karakter, voor staat, is moeilijker onder woorden te brengen maar ik vind dit wel een heel waardevolle toevoeging van de universiteit. Tijdens je opleiding zou je immers moeten leren wat je in je leven wilt doen met de verkregen kennis en vaardigheden. Je kunt wel heel veel weten en ontzettend goede vaardigheden hebben, maar wat wil je eigenlijk bijdragen? Dit is natuurlijk voor ieder van jullie verschillend. Maar het is belangrijk om je passie te ontdekken, en daarmee je bijdrage aan de samenleving. In PBAS besteedden we bijvoorbeeld aandacht aan ethiek. Bij sommige groepen introduceerden we een aantal onethische aspecten in de rollenspellen. Het is belangrijk om voor jezelf te ontdekken wat je wel en niet accepteert. Bovendien stimuleerden we elk team om na te denken over de gevolgen van de voorgestelde oplossingen (voor managers, personeel, etc.).

Meer informatie over het Tilburgse Onderwijsprofiel