Tilburg University logo statue

Wat betekent Het Tilburgs Onderwijsprofiel voor onze studenten?

Om ‘denkers met karakter’ te worden, bereidt Tilburg University studenten zowel binnen de opleiding als daarbuiten voor op de complexe vraagstukken van de 21ste eeuw. Karaktervorming in het onderwijs is een van de fundamentele uitgangspunten van deze universiteit. Studenten wordt geleerd kritisch te reflecteren op zichzelf en op de ander, gestimuleerd initiatief te tonen en pro-actief te handelen en aan hen wordt voorgehouden hoe je maatschappelijk verantwoord kunt handelen.

Karaktervorming in het onderwijs

In veel vakken zal nadrukkelijk de link met de maatschappij en het werkveld gelegd worden, bijvoorbeeld aan de hand van cases en challenges of door gastdocenten uit het werkveld uit te nodigen. Iedere student aan Tilburg University krijgt bovendien filosofiecursussen in de bacheloropleiding.

Daarnaast stimuleert Tilburg University studenten om deel te nemen aan activiteiten naast de opleiding, zoals zitting nemen in de Universiteitsraad of de Faculteitsraad, actieve deelname aan studentenverenigingen en studieverenigingen, het volgen van Honors programs of Outreaching Programs, activiteiten van Studium Generale, etc. Actieve studenten kunnen zo vaardigheden leren en netwerken opbouwen die een gunstig effect zullen hebben op hun kansen op het professionele vlak.

De kracht van Visual Thinking Strategies
Lees meer
Thinking strategy
Oxfam Novib Clinic
Lees meer
Students studying
Studenten leggen verbinding tussen wetenschap en de weerbarstige praktijk
Lees meer
Impact lab Azzouzi Kaebisch

Zelfreflectie

Zelfreflectie is een belangrijk middel om karaktervorming te stimuleren. Studenten worden niet alleen tijdens hun opleiding uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling; ook na hun afstuderen, als ze als professionals werkzaam zijn, moeten ze reflecteren op hun eigen rol binnen een team, in grotere organisatorische verbanden, en in de maatschappij als geheel.

"Ik wil zoveel mogelijk uit mijn studententijd halen"
Lees meer
Tilburg Education Profile (TEP) - Paula Schrijver and Veronique Coenen
Hackathon: Data science als wapen tegen stropers
Lees meer
Belle de Veer
Dankzij de robot kan mevrouw van Veldhoven nog zelfstandig thuis wonen.
Lees meer
robot challenge

Kleine klassen en mentorsystemen

Tilburgse studenten zijn onderdeel van een leergemeenschap waarbinnen ze zich ontwikkelen en groeien. Opleidingen met een relatief groot aantal studenten zullen het principe toepassen van ‘klein-binnen-groot.’ Studenten zitten samen in kleinere kerngroepen – een ‘klas’- die ten minste één jaar samenblijven, samen colleges volgen, en die begeleid worden door een toegewijd Mentor Team.

Het morele dilemma van de belastingadviseur
Lees meer
Sevket Kocakaya
‘Geld verdienen hoort erbij, maar je kunt ook iets terugdoen’
Lees meer
Fimme Jagersma in de fietsenwerkplaats
"Karakter is bepalend voor ons menszijn"
Lees meer
 Sunday Heagbetus

Het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden

In het Tilburgse onderwijs is veel aandacht voor debateervaardigheden, presentatievaardigheden, digitale kennis en andere (academische) vaardigheden. Deze zijn vaak onmiddellijk toepasbaar in colleges of bij opdrachten. Voor de ontwikkeling van bepaalde specifieke vaardigheden worden speciale cursussen of cursusonderdelen verzorgd.

Meer verhalen van onze studenten