Fimme Jagersma about the Tilburg Educational Profile

‘Geld verdienen hoort erbij, maar je kunt ook iets terugdoen’

Vol trots toont Fimme de fietswerkplaats met de kenmerkende blauwe fietsen van het ‘Save a bike’-project. ‘Save a bike’ is een initiatief van studentenvereniging ‘Enactus’, waar Fimme voorzitter van is.

Door Annemeike Tan

De fietsen krijgen ze onder meer van de gemeente Tilburg die deze verlaten fietsen van tijd tot tijd van de straat plukt. Dankzij de fietswerkplaats doen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring op.

Studenten recyclen fietsen in eigen bedrijf

Fimme Jagersma is student IBA en sinds dit collegejaar voorzitter van Enactus. ‘’Save a bike’ is een heel goed voorbeeld van wat wij bij Enactus proberen te bewerkstellingen. Enactus staat voor Entrepreneurial Action for Others creates a better world for Us All. Het is een internationaal samenwerkingsverband tussen studenten, hoger onderwijs en bedrijfsleven. We zitten in 36 landen. In Nederland zijn er 14 studententeams actief.

Binnen Enactus starten we sociale ondernemingen op, die aansluiten bij een of meerdere Sustainable Development Goals. Een projectteam bestaande uit studenten doorlopen gedurende een jaar alle fasen die nodig zijn om een sociale onderneming op te starten en levensvatbaar te maken: van brainstorm naar planvorming naar uitvoering. Zij worden bijgestaan door academische adviseurs en alumni adviseurs.

Na een jaar is het de bedoeling dat de sociale onderneming op eigen benen kan staan. De studenten uit het projectteam gaan dan als sociaal ondernemers verder met het bedrijf dat niet alleen winstgevend moet zijn, maar ook sociale impact moet maken.’

Sociaal ondernemen

Voor Fimme past een lidmaatschap bij Enactus naadloos bij zijn persoonlijke ambities. ‘Ik heb altijd al ondernemer willen worden. De laatste tijd ben ik me er steeds meer van bewust geworden dat sociaal ondernemerschap de standaard zal worden.

Het gaat niet alleen om je eigen gewin, het gaat er ook om dat je van betekenis kan zijn voor de samenleving.’ Na zijn bachelor IBA gaat hij de master Strategic Management volgen, met als mastertrack – niet verwonderlijk - ‘Entrepreneurship’.

Persoonlijke ontwikkeling

Er zijn heel veel raakvlakken tussen Enactus en dat wat Tilburg University met het Tilburgse onderwijsprofiel voor ogen heeft. Beiden zijn van mening dat de studenten de leiders van de toekomst zijn en dat ze daar op een verantwoorde manier mee om moeten gaan, met oog voor de wereld om ons heen.

Fimme juicht het toe dat de universiteit die rol ook actief pakt. ‘Als studenten hier komen studeren hebben ze vaak nog geen idee wat ze willen en hoe hun toekomst eruitziet. Het is heel goed dat de universiteit hen begeleidt in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bewustwordingsproces welke rol ze in de samenleving kunnen spelen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maar zitten studenten zelf hier wel op te wachten? Is deze maatschappelijke betrokkenheid toch niet meer iets voor de happy few? Fimme ontkent dat stellig. Natuurlijk zijn er studenten die kiezen voor het grote geld, maar hij is ervan overtuigd dat er veel studenten zijn die wel degelijk nadenken welke rol van betekenis ze kunnen spelen in de samenleving.

‘Studenten hebben het voorrecht om op een van de beste universiteiten van Nederland te studeren. Als je die kans krijgt, dan heb je veel mogelijkheden om iets terug te geven aan de maatschappij. Geld verdienen hoort erbij, maar je kunt ook iets terugdoen.’

Het belang van studentenverenigingen

Hoe krijg je studenten zo ver dat ze hier bewust van worden en ernaar gaan handelen? Fimme onderstreept in dat verband het belang van studie- en studentenverenigingen voor studenten. Zijn tip voor studenten: ‘Wordt lid van een vereniging.

Een vereniging brengt veel van waar het Tilburgse onderwijsprofiel voor staat in de praktijk. Je leert belangrijke vaardigheden als pitchen, samenwerken, discussiëren, organiseren, contacten leggen met bedrijven. Veel verenigingen hebben goede-doelen-projecten en zo kom je in contact met mensen waar je normaliter als student niet mee in contact komt, en die wel wat hulp kunnen gebruiken.’

Samen optrekken

Enactus Tilburg en Tilburg University kunnen elkaar hierin versterken. Ze hebben immers een gemeenschappelijk doel: studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders.

Fimme schetst een ideaalbeeld: de Enactus projecten – dus de sociale ondernemingen die studenten oprichten – zouden onderdeel moeten gaan uitmaken van het onderwijs. Studenten krijgen tijdens hun studie veel theorie over het functioneren van ondernemingen. Door deze theorie te koppelen aan de praktijk van het zelf opstarten van een sociale onderneming, draag je meteen bij aan de bewustwording onder studenten over het belang en de maatschappelijke betekenis van sociale ondernemingen.

Waarvan acte!