Julia Cleton

‘De meeste bedrijven vinden vaardigheden belangrijker dan heel hoge cijfers’

Het onderwijs van Tilburg University is vormgegeven aan de hand van het Tilburg Educational Profile (TEP). Wat betekent dat voor masterstudenten? “Het is fijn om aan een universiteit te studeren die je begeleidt en ondersteunt in je ontwikkeling.”

Julia Cleton volgt de master Strategic Management. Dit doet ze na haar bachelor Fiscale Economie en de premaster Strategic Management. Ze doet bovendien veel extra activiteiten naast haar studie. Zo deed ze een bestuursjaar in de Universiteitsraad namens de Fractie SAM, een bestuursjaar als penningmeester bij Serve the City, werkte ze als studentassessor voor het managementteam van TiSEM en is ze momenteel studentmedewerker in de werkgroep van het Tilburg Educational Profile. “Het is een goede manier om extra vaardigheden te ontwikkelen zoals samenwerken en kritisch denken. In je studententijd ontwikkel je jezelf in een hoog tempo. Je doet natuurlijk veel kennis op, maar ontwikkelt ook je vaardigheden en je karakter.”

De drie pijlers van TEP, kennis, kunde en karakter, komen terug in alle bachelor- en masteropleidingen aan Tilburg University. Hoe bekend is TEP bij jou?

“Vanwege mijn extracurriculaire activiteiten weet ik al veel over TEP. Meer dan de gemiddelde student, vermoed ik. In mijn tijd bij de Universiteitsraad werden we regelmatig geïnformeerd over de voortgang van TEP en de invoer in het onderwijs. Het was interessant om te zien hoe een universiteit zoiets als een onderwijsvisie implementeert.”

Het ontwikkelen van vaardigheden en karakter is belangrijk tijdens je master omdat je bezig bent met wat je wilt doen ná je afstuderen en wat je daarvoor nodig hebt.

Hoe zie je TEP terug in de master?

“Het komt terug in basisonderdelen, denk aan academische vaardigheden als goed wetenschappelijk onderzoek doen, kritisch kijken naar wat je aan input vindt, zelfstandig aan je thesis werken, ondernemerschap en het presenteren van je conclusies. Iedere opleiding zal een ander accent leggen. Ik weet van een vriendin van me die filosofie studeert dat zij meer oefenen met discussiëren en minder met samenwerken. Dat laatste is in mijn studie weer relevanter. Bij Strategic Management discussiëren we bijvoorbeeld over concrete businesscases van bestaande bedrijven. En bij het vak ‘Strategy Implementation’ gaan we in een soort online spel aan de slag met een businesscase uit de praktijk. Je bent bijvoorbeeld CEO van een bedrijf dat een grote verandering gaat doormaken. Hoe pak je dat aan? Hoe informeer je al je medewerkers? Ik vind het erg leuk om zo concreet aan de slag te gaan met voorbeelden.”

Waarom is TEP belangrijk?

“Omdat je juist tijdens je studententijd je karakter vormt. En omdat het belangrijker dan ooit is dat een studie aansluit op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Natuurlijk, we volgen wetenschappelijk onderwijs. Maar slechts een klein percentage gaat verder in de wetenschap, veruit het grootste deel gaat aan het werk in de maatschappij. Daar is, denk ik, minder behoefte aan afgestudeerden met hele hoge cijfers. Bedrijven willen starters die beschikken over vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, presenteren en die qua karakter en mindset passen bij hun bedrijf. Dat is volgens mij belangrijker. En juist dat zijn zaken die binnen TEP aan de orde komen. Daarnaast worden studenten via TEP bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid als leiders van de toekomst richting eventuele werknemers, hun omgeving en het milieu. De wereld staat momenteel voor veel maatschappelijke uitdagingen. Het is aan onze generatie om hier iets aan te doen. Ik vind het belangrijk dat Tilburg University studenten informeert over deze vraagstukken en aan het denken zet, bijvoorbeeld aan de hand van realistische casussen. 

Ik vind het belangrijk dat de universiteit studenten aan het denken zet over maatschappelijke vraagstukken.

Bovendien is TEP een manier voor de universiteit om zichzelf te onderscheiden; deze studenten willen we afleveren aan de maatschappij en dit vinden wij belangrijk om mee te geven in de studiejaren. Tilburg University biedt een aantal brede studies, waarom zouden aankomende studenten juist voor deze universiteit kiezen? TEP kan een reden zijn.”

Hoe belangrijk is TEP voor masterstudenten?

“Ik denk dat TEP voor masterstudenten misschien nog wel belangrijker is dan voor bachelorstudenten, omdat je serieuzer aan jezelf en je studie aan het werken bent. Je kijkt meer naar wat je wilt doen ná je afstuderen en wat je daarvoor nodig hebt. Dat neemt niet weg dat je TEP ook duidelijk terugziet in de bachelors. Zo is er het vak filosofie, de mogelijkheid om een minor of stage te doen en PASS, Program for Academic Study Success. Eerstejaars werken binnen PASS in ‘klassen’ van ongeveer vijfentwintig studenten waarin ze ook studiebegeleiding krijgen. Overigens kun je ook buiten de reguliere bachelors en masters je kennis, vaardigheden en karakter ontwikkelen. Dat doe je bijvoorbeeld door bij een commissie te gaan bij je studievereniging, een bestuursjaar te doen, businessdagen te bezoeken, studentmedewerker of maatschappelijk actief te worden.”