Juliette Berndsen

Je leert hoe verschillend wij mensen zijn, maar dat we toch goed kunnen samenleven

Studenten opleiden die de samenleving begrijpen en mooier willen maken. Die waardevolle kennis en vaardigheden bezitten, maar nooit de maatschappij uit het oog verliezen. Dat is waar Tilburg University naar streeft. Deze visie komt in allerlei aspecten van de opleiding Online Culture terug, zo ervoer Juliette Berndsen, oud-bachelorstudent. “Je leert er veel over elkaars visie en cultuur, over elkaars normen en waarden. Dat is juist bij Online Culture zo waardevol, omdat het gaat over cultuur in al haar facetten.”

Door: Merel Kersjes

In Online Culture vond Juliette al haar interesses terug: hoe mensen werken, hoe ze communiceren, hoe culturen van elkaar verschillen en hoe anders deze zaken zijn op het internet in vergelijking met de offline wereld. “Online Culture is een uniek programma. Er is geen andere cultuuropleiding in Nederland die focust op zowel de online als de offline kant.” Deze unieke focus maakt Online Culture bij uitstek een opleiding waar het Tilburgse Onderwijsprofiel in terug te zien is. We spreken Juliette over haar ervaringen.

Hoe zie je de drie pijlers van TEP – Kennis, Kunde en Karakter – terug in de opleiding?

“Kennis zie je terug in ieder vak. Je doet kennis op en leert theorieën en concepten die je toepast, wat weer past bij kunde. Daarnaast volg je een aantal vakken waarin je onderzoeksvaardigheden opdoet, zoals het afnemen van interviews, het doen van tekstanalyses en het opzetten van enquêtes.

Karakter is misschien wel de belangrijkste pijler bij Online Culture. Je leert namelijk ontzettend veel over jezelf. Door de kleinschaligheid van de opleiding voeren we veel discussies tijdens colleges. Hierbij deel je jouw eigen mening, maar leer je ook hoe anderen tegen een bepaalde kwestie aankijken.

“Je denkt soms dat mensen jouw mening delen, maar door zo’n discussie kom je erachter dat er veel verschillende kanten aan een verhaal zitten.”

Dan merk je hoe verschillend we allemaal zijn, maar dat we toch goed kunnen samenleven.”

Online Culture is een internationale opleiding. Draagt dit ook bij aan karaktervorming?

“Ik vind de internationale focus ontzettend leuk. Je merkte op de eerste dag al dat iedereen elkaar erbij wil betrekken.

“Internationale studenten maken onze veelvuldige discussies in de klas interessanter: zij brengen een ander perspectief dan enkel het Nederlandse. Je leert veel van elkaars visie en cultuur, je leert wat iemands normen en waarden zijn.”

Dat is juist bij Online Culture zo waardevol, omdat het gaat over cultuur. Op die manier is de collegezaal een goede afspiegeling van de praktijk.”

Jullie hebben een eigen journalistiek platform, Diggit Magazine. Wat houdt dat in?

“Diggit is het eigen platform van OC-studenten waarop wij onze onderzoeken en papers delen. Met dat wat je schrijft wordt ook echt iets gedaan en dat is ontzettend leuk. Je werk verdwijnt niet ergens op een stapel of in een la, maar wordt beschikbaar voor anderen. Je kunt Diggit zien als een soort online krant met allerlei artikelen over maatschappelijke onderwerpen. Het is de brug tussen een normale krant en de academische wereld. Ik heb zelf ook een aantal publicaties op Diggit. Die stuur ik altijd door naar mijn familie. Zij lezen het graag én leren tegelijkertijd iets over een maatschappelijk onderwerp vanuit een OC-perspectief.”

Hoe verhoudt Diggit zich tot de opleiding?

“Diggit is de eindfase van het creëren van bijvoorbeeld papers of groepsprojecten. Als je een paper of project afhebt, lever je het in via Diggit. Je hebt dan de kans dat het wordt gepubliceerd. Daarnaast was het tijdens de studie voor mij een soort brainstorm en inspiratiebron: als ik een onderwerp zocht voor een vak, keek ik op Diggit wat er al gepubliceerd was binnen dat thema. Zo deed ik inspiratie en kennis op over een onderwerp.

Daarnaast ben ik bij Diggit gaan werken als language editor. In het publicatieproces ben ik de laatste persoon die het artikel doorleest en verbetert. Ik let op taalgebruik – klopt de tekst op taalniveau, zijn dingen duidelijk genoeg beschreven – en op zaken als de titel, bijbehorende afbeelding en keywords. Hier leer ik veel van. Zo leer ik hoe je een goede, pakkende tekst schrijft die grammaticaal klopt, maar kom ik ook alles te weten over het publicatieproces. Daarnaast lees ik ontzettend veel artikelen voordat ze gepubliceerd worden. Dit is erg leuk, omdat je veel leert over allerlei onderwerpen.”

Wat neem je mee uit Online Culture in je carrière?

“Uiteraard de kennis en vaardigheden die ik bij alle vakken heb opgedaan. Waar ik daarnaast ontzettend veel van heb geleerd, is het scriptieproces. Ik heb vorig jaar mijn scriptie geschreven en was best nerveus toen ik eraan begon, maar uiteindelijk vond ik het een superleuke ervaring. Hierdoor heb ik ontdekt wat ik leuk vind aan studeren: onderzoek doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik de Research Master in Linguistics and Communication Sciences ben gaan doen. Het scriptieproces heeft me daardoor gebracht waar ik nu sta.”