“Met het schrijven van mijn masterthesis draag ik mijn steentje bij aan het oplossen van een actueel, maatschappelijke probleem”

Marenne Gevers, masterstudente Supply Chain Management, besloot zich voor haar masterthesis aan te sluiten bij COMPOSE; een multidisciplinair onderzoeksproject met als doel het optimaliseren van transport door middel van samenwerkingen. Bij dit project zijn veertien Tilburgse studenten van de opleidingen Rechten, Sociale Psychologie en Econometrie en Supply Chain Management betrokken.

door Julia Snijders

De studenten van Tilburg University die meewerken aan COMPOSE, schrijven hun masterthesis in het kader van dit project. Zo gaat Marenne voor haar thesis op zoek naar partners voor haar stagebedrijf, die gezamenlijk een strategie ontwikkelen om transport te optimaliseren. Samenwerking op het gebied van logistiek heeft twee grote voordelen: het werkt kostenbesparend én het vermindert de CO2-uitstoot.

“Eén op de vijf vrachtwagens rijdt op dit moment leeg”, vertelt Marenne. “Dit probleem ligt bij de transporteurs, maar dat neemt niet weg dat de verladers hier ook initiatief in kunnen nemen. Veel bedrijven proberen dit probleem intern op te lossen, maar door samenwerkingen aan te gaan met andere verladers kunnen zij kosten besparen en CO2-uitstoot verminderen.”

 “Het viel mij op dat sustainability bij veel bedrijven nog steeds niet hoog op de agenda staat. Ik heb een aantal keer te horen gekregen dat bedrijven het initiatief goed vinden, maar dat zij er op dit moment nog geen behoefte aan hebben. Ik denk dat dit kan veranderen, wanneer wij met dit project aantonen hoe succesvol en zinvol het kan zijn om een samenwerking aan te aan, zowel voor de bedrijven zelf als voor het milieu.”  

 Werken in multidisciplinair project als COMPOSE is volgens Marenne heel leerzaam voor studenten: “We komen eens in de twee maanden bij elkaar met alle docenten, studenten en de externe partij Evofenedex. Dan bespreken we onze resultaten en helpen we elkaar. We werken allemaal aan een oplossing voor hetzelfde maatschappelijke probleem, maar vanuit verschillende invalshoeken. Het is interessant om te zien hoe studenten van andere disciplines het probleem benaderen; je leert heel veel van elkaar.”

COMPOSE

In COMPOSE bundelen Tilburg University en ondernemersvereniging Evofenedex hun krachten om de samenwerking binnen de logistieke branche te verbeteren en transport te optimaliseren. Samen ontwikkelen zij een digitaal platform waarop bedrijven elkaar kunnen vinden om een strategische samenwerking aan te gaan.

Op basis van hun bedrijfsprofiel en transportnetwerk worden bedrijven gematcht met potentiële partners. Door samenwerkingen aan te gaan kan de transportssector verduurzaamd worden. Daar ligt volgens Marenne ook de toekomst binnen haar vakgebied:

‘Voor het optimaliseren van onder andere transport, is het aangaan van strategische samenwerkingen van groot belang. Ook voor grootschalige bedrijven’.

De werkwijze binnen COMPOSE is hier een goed voorbeeld van; er wordt zowel tussen verschillende wetenschappelijke disciplines als tussen wetenschap en praktijk samengewerkt.

Conclusie van Marenne

 “Door mij aan te sluiten bij COMPOSE kom ik in contact met andere studenten van andere studierichtingen, die vanuit andere invalshoeken naar het vraagstuk kijken. Dat is heel leerzaam. We dragen allemaal ons steentje bij aan het oplossen van een actueel, maatschappelijk probleem. Dat de resultaten van mijn thesisonderzoek ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden, vind ik een heel prettig idee. Ik zou andere studenten absoluut aanraden om zich aan te sluiten bij dit project!” 

Dit project is een mooi voorbeeld van het Tilburgse Onderwijsprofiel: studenten wordt geleerd kritisch na te denken over en te werken aan complexe problemen in een veranderende samenleving. Als ‘young professional’ zijn ze straks in staat kennis, vaardigheden en karakter in te zetten om de wereld vooruit te helpen.

Meer informatie over het Tilburgse onderwijsprofiel