Eva Goudswaard en Xander de Vries & the Tilburg Education Profile

Outreaching Honors Programma: anderen helpen én jezelf ontwikkelen

Xander de Vries (21) volgt de Bachelor Global Law en Eva Goudswaard (21) de Bachelor Psychologie. Beiden namen ze deel aan het Outreaching Honors Program. Ik vroeg hen naar het programma en hoe het programma zich verhoudt tot het Tilburgse Onderwijsprofiel dat zich richt op de kernwaarden kennis, kunde en karakter.

Door Robin de Hoon

Honors Program

Het Honors Program wordt volledig in het Engels onderwezen en is gebaseerd op drie pijlers die onderling verbonden zijn:

  • Leiderschap
  • Samenwerkende interacties
  • Sociaal ondernemerschap.

Gedurende één academiejaar, met de mogelijkheid tot uitloop in het tweede jaar, krijgen studenten modules aangeboden die betrekking hebben op deze drie pijlers.

"Het Honors Program is een manier voor studenten om zichzelf tijdens hun studie extra uit te dagen en een kans om studenten uit andere disciplines te ontmoeten," zegt Eva. Vooral de kans om studenten uit andere disciplines te ontmoeten was voor haar de reden om deel te nemen aan het programma. "Door Outreaching heb ik geleerd hoe belangrijk het is om als student deel uit te maken van een gemeenschap.” Xander is het daarmee eens.

Ik heb altijd de ambitie gehad om mezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen. Het Outreaching Honors Program was voor mij een kans om dat te doen.

Leiderschap

De eerste pijler waar het Honors Programma zich op richt is leiderschap en de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Xander merkt op dat dit deel van het programma vaak wordt omschreven als het 'small me'-deel van het programma. "De leiderschapsmodules richten zich op wat je als individu wilt leren en wat je wilt bereiken tijdens het programma. Om je te helpen met je persoonlijke ontwikkeling krijg je coaching."

Samenwerkende interacties

Naast de focus op de 'small me', besteedt het programma ook aandacht aan de 'bigger me'. Dit wordt gedaan door de modules aan te bieden die betrekking hebben op de pijler Samenwerkende interacties en sociaal ondernemerschap.

In deze modules staan de dynamiek van projectgroepen en de directe sociale omgeving centraal. De projectgroepen hebben veel vrijheid in de uitwerking van hun project en er wordt een proactieve houding van de studenten verwacht. "Als student heb je meerdere coachingsessies met je projectgroep. Tijdens deze sessies bespreek je hoe je het programma gaat aanpakken, maar in essentie moeten de groepen hun eigen weg vinden," zegt Xander.

"Deze pijler loopt als een rode draad door het programma," zegt Eva, "Studenten die deelnemen aan het programma worden verdeeld in kleinere groepen van elk ongeveer zes studenten. Deze groepen proberen maatschappelijke problemen vanuit een interdisciplinair perspectief te behandelen door het schrijven van een advies.

Het project dat ik in mijn eerste jaar heb gedaan was in samenwerking met de GGZ Eindhoven. Zij hadden een app ontwikkeld en wilden een advies vanuit verschillende disciplines. Op juridisch gebied bijvoorbeeld, maar ook vanuit het perspectief van de organisatiewetenschappen over hoe ze hun medewerkers het beste bij de app kunnen betrekken en vanuit het perspectief van de psychologie over hoe de functies van de app aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor gebruikers.

Het tweede project was in samenwerking met 'WijEindhoven' en 'Buurt in Bloei'. Zij wilden een meetinstrument ontwikkelen waarmee ze de sociale cohesie in een wijk op een kwalitatieve manier kunnen meten. We ontwikkelden hiervoor een app en schreven een actieplan over hoe ze de meting het beste konden uitvoeren."

Sociaal ondernemerschap

De modules die de pijler van het sociaal ondernemerschap vormen, zijn erop gericht om op een innovatieve manier om te gaan met maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt vooral door de nadruk te leggen op de maatschappij en op wat studenten willen aanpassen of verbeteren.

Daarnaast hebben studenten verschillende gastdocenten over het onderwerp sociaal ondernemerschap. Zo gaf een spreker van FranklinCovey, een gerenommeerd instituut op het gebied van time management training en assessment services voor organisaties en individuen, verschillende lezingen over The 7 Habits of Highly Effective People.

Maatschappelijke projecten

Om studenten de mogelijkheid te bieden een geïndividualiseerd Outreaching-profiel op te bouwen, wordt hen een breed scala aan verschillende modules binnen de drie pijlers aangeboden. Studenten kunnen bijvoorbeeld de module Community Projects volgen, waarin ze deelnemen aan zelf georganiseerde vrijwilligersorganisaties die zich richten op een verscheidenheid aan sociale onderwerpen. 

Zowel Eva als Xander namen deel aan deze module en zetten zich in voor verschillende organisaties. Eva, bijvoorbeeld, sloot zich aan bij 'DICE', een stichting, opgericht in 2013, die geld inzamelt voor een weeshuis in India. Met het geld dat zij inzamelen, bevordert de stichting het onderwijs voor kansarme kinderen door een veilige en educatieve omgeving te bieden.

Xander ging zich inzetten voor 'Lend a Hand', een stichting die zich richt op het helpen van vluchtelingen. "De stichting ging bijvoorbeeld naar Dover en Calais om vluchtelingenkampen te helpen," zegt Xander.

Je wordt aangespoord om zoveel mogelijk zelf te doen, waardoor je veel verantwoordelijkheid krijgt

Persoonlijke ontwikkeling

Volgens Eva en Xander richt het Outreaching Honors Program zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en leren studenten kennis, vaardigheden en karakter aan op een andere manier dan binnen hun studie. "Het programma richt zich niet noodzakelijkerwijs op substantiële nieuwe kennis, maar meer op nieuwe vaardigheden en karakterontwikkeling.

Als student van het Honorsprogramma word je aangespoord om zoveel mogelijk zelf te doen, wat betekent dat je veel verantwoordelijkheid krijgt," zegt Eva. "Je wordt daardoor als het ware gedwongen om een stapje verder te gaan," Xander is het daarmee eens: "Door de vrijheid van het programma en de proactieve houding die het van studenten verwacht, heb ik verschillende vaardigheden en competenties geleerd," zegt Xander.

"Het Honorsprogramma stelt je in staat om je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen door maatschappelijke problemen op te lossen.”

Lees meer over het Outreaching Honors Program

Lees meer over het Tilburgse Onderwijsprofiel: kennis, kunde en karakter