Students studying

Bestuurskundestudenten maken Oxfam Novib Clinic tot groot succes

Tussen april en juni 2018 namen eerstejaarsstudenten van de Bachelor Public Governance deel aan de eerste Governance Clinic, een cursus waarbij studenten meedoen met echte onderzoeksopdrachten. Dit initiatief komt voort uit een van de ambities van de Bachelor Public Governance, namelijk, studenten leren om echte bestuurskundige problemen te herkennen en aan te pakken, dit omdat begrip van de dagelijkse praktijk van de bestuurskunde een cruciaal voordeel is voor studenten in hun latere werk.

door Niels Karsten

Bovendien helpt deze setting studenten om 21e-eeuwse bestuurskundige vaardigheden te ontwikkelen. Deze clinic is een mooi voorbeeld van hoe verschillende elementen van het Tilburgse onderwijsprofiel – kennis, kunde en karakter - geïntegreerd zijn in het onderwijs.

Annemeike, eerstejaarsstudent

“The Governance Clinic was erg interessant omdat je kennis maakt met de praktische kant van Public Governance. Het was geweldig en ook ontzettend leuk om in je eerste studiejaar al samen te werken met zo’n grote NGO als Oxfam Novib. Werken aan een echte case maakte het project zoveel waardevoller omdat het niet om een hypothetisch geval ging en omdat ons onderzoek daadwerkelijk impact kon hebben op de toekomstige ontwikkeling van Private Sponsorship Schemes in Nederland.” 

Public GovernanceDe opdracht van Oxfam Novib

Dit jaar werd de onderzoeksopdracht geleverd door Oxfam Novib, een Nederlandse NGO die het onrecht aanpakt dat armoede veroorzaakt en in stand houdt. Onze studenten werd gevraagd een onderzoeksproject te ontwikkelen en uit te voeren naar Private Sponsorship Schemes (PSS), waarmee vluchtelingen zich opnieuw kunnen vestigen in een land met steun en geld uit particuliere of een combinatie van particuliere en overheidssponsoring.

De opdracht weerspiegelde een wezenlijke kennisbehoefte van de kant van Oxfam Novib, aangezien de organisatie probeerde om meer te weten te komen over PSS terwijl zij zocht naar mogelijkheden om een particuliere sponsorregeling of gemeenschapssponsoring te introduceren in Nederland. Oxfam vroeg onze studenten in het bijzonder om PSS initiatieven in andere landen te inventariseren en Europees beleid op dit gebied in kaart te brengen.

Vier groepen studenten gingen aan de slag; zij ontwikkelden onderzoeken en voerden studies uit naar (a) de veranderingen in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) die eraan zitten te komen, (b) PSS in Duitsland, Ierland, Italië, Australië, Nieuw Zeeland en Argentinië, (c) PSS in Canada en het Verenigd Koninkrijk en (d) de haalbaarheid van PSS in Nederland. Als deel van hun onderzoek deden onze studenten een vergelijkend literatuuronderzoek en een aantal interviews met Nederlandse stakeholders. De resultaten van hun inspanningen, gepresenteerd aan Oxfam in Den Haag, werden zeer goed ontvangen.

Evelien van Roemburg, waarnemend EU Migratie Campaign Manager, Oxfam Novib

“Ik heb met veel plezier samengewerkt met de School of Governance en de studenten van Tilburg University aan het project over Private Sponsorship Schemes. De studenten waren enthousiast en hadden veel zin in dit echte probleem aan te pakken. Tijdens de twee ontmoetingen die ik met hen had, waren ze goed voorbereid, helder in hun formuleringen, en zeer betrokken. Hun enthousiasme, en dat van hun docent, was aanstekelijk. De verslagen die de studenten hebben geschreven zijn zeer bruikbaar voor het werk dat wij hier bij Oxfam Novib doen.

Rondetafelgesprek over Global Refugee Sponsorship Initiatief

Tot onze verrassing werd een tweet over deze presentatie snel opgepikt door Gerald Coulombe, Eerste Secretaris voor Politieke en Economische Zaken aan de Canadese ambassade in Nederland, die grote interesse toonde in de verslagen van de studenten voor zijn voorbereiding op het rondetafelgesprek over het Global Refugee Sponsorship Initiatief (GRSI) op 19 juni.

Het GRSI wil voortbouwen op het beproefde Canadese model om succesvolle integratie van vluchtelingen te stimuleren met de ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke sponsoringprogramma’s, overal ter wereld.

De rondetafel werd bijgewoond door ruim 50 stakeholders op het gebied van migratie en integratie, onder wie vertegenwoordigers van het GRSI, regeringsvertegenwoordigers uit Canada, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de UNHCR en Nederlandse maatschappelijke organisaties, Nederlandse landelijke en gemeentelijke ambtenaren en ministers en parlementsleden.

Naar aanleiding van hun inspanningen voor de Governance Clinic werden twee van onze studenten uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek op 19 juni, met het verzoek hun onderzoeksresultaten te delen. Dat vonden we een grote eer! Bovendien toont dit aan dat de clinic op een opportuun moment is ingevoerd en toegevoegde waarde heeft voor de aanpak van bestaande maatschappelijke problemen.

Amy en Daniel, eerstejaarsstudenten Public Governance

"Het was een boeiende en verrijkende ervaring om beleidsontwikkeling in actie te zien. We kunnen met trots zeggen dat we heel goed in staat waren om de gedachtewisseling te volgen en aan het gesprek deel te nemen op basis van de kennis die we hadden opgedaan in de governance clinic. We denken dat zo’n ervaring zeer waardevol zal blijken in ons toekomstige werk."