Tilburg Education Profile (TEP) - Paula Schrijver and Veronique Coenen

'Ik wil zoveel mogelijk uit mijn studententijd halen'

Aan het begin van een nieuw collegejaar staat er ook een kersvers bestuur van de studentenfracties SAM en Front klaar om de belangen van de studenten te behartigen in de URaad, het medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Een mooi moment om kennis te maken met de twee voorzitters, Paula Schrijver (Front) en Veronique Coenen (SAM). Waarom hebben ze voor deze bestuursfunctie gekozen. Wat drijft hen? Waar gaan zij zich komend jaar hard voor maken?

door Annemeike Tan

Even voorstellen

Paula Schrijver is 21 jaar en zit in haar derde jaar van de bachelor Psychologie. ‘Ik heb eerst een jaar HBO pedagogiek gedaan, maar wist al snel dat ik wilde overstappen naar een universitaire studie psychologie. Via een dispuutsgenootje bij Vidar ben ik bij Front terechtgekomen. Zij zat afgelopen jaar in het bestuur, en zij heeft mijn interesse gewekt voor medezeggenschap. Zo ben ik erin gerold.’

Veronique Coenen (22 jaar) heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid op zak en benut dit bestuursjaar ook om na te denken welke master ze volgend jaar wil gaan volgen. Veronique maakte voor het eerst kennis met SAM tijdens de TOP-week, toen haar ‘TOP-mama’ op het punt stond aan een bestuursjaar bij SAM te beginnen. ‘Hoewel het me meteen al aansprak, voelde ik me als eerstejaars nog te onzeker om ook meteen actief te worden. Ik had wat meer tijd nodig om mijn weg te vinden. In mijn derde jaar ben ik (parttime) in het bestuur van studievereniging Magister gaan zitten, en daarna was de stap naar een bestuurslidmaatschap bij SAM niet meer zo groot.’

Wat interesseert je zo in medezeggenschap?

Paula heeft van jongs af aan al gehoord hoe belangrijk medezeggenschap is en hoe leuk het is om mee te mogen denken over het beleid van de universiteit. Haar beide ouders hebben in de universiteitsraad van de Maastrichtse universiteit gezeten. ‘Ik vind het iets moois hebben om op deze manier als student je stem te laten horen.’

Veronique vult aan: ‘Ik vind het interessant om meegenomen te worden in de grote besluiten van de universiteit en om aan te kunnen geven waar wij als studenten tegenaan lopen. Het College van Bestuur heeft zelf niet altijd door welke problemen er onder de studenten spelen en het is aan ons om hen daar op te wijzen. Studenten helpen, dat is mijn belangrijkste drijfveer.’

Studenten helpen, dat is mijn belangrijkste drijfveer

Spelen persoonlijke motieven ook een rol om te kiezen voor een bestuursfunctie?

Veronique:

‘Dat speelt ook een rol. Ik heb best snel mijn bachelor afgerond. Ik heb daarnaast ook nog extra vakken gevolgd in de Topklas van Rechten en ik ben actief geweest bij Magister. Ik maak nu even een pas op de plaatst wat betreft mijn studie, maar ik denk dat ik in dit bestuursjaar heel veel over mezelf leer en dat zal mij in de toekomst verder brengen.’

Paula geeft aan dat in haar dispuut bij Vidar alleen maar gemotiveerde en gedreven dames zitten. Dat stimuleerde haar om ook actief te worden buiten de studie. ‘Ik wil zo veel mogelijk uit mijn studententijd halen. Daarom kies ik ervoor een bestuursjaar te doen en het liefst ook nog een stage. Dat is niet alleen nuttig, het is ook superleuk!’

Wat voor soort voorzitter wil je zijn?

Paula:

‘Van jongs af aan wilde ik altijd heel graag in contact komen met mensen. Ik wil graag ontdekken wat mensen echt vinden, doorvragen, filosoferen, nadenken waarom iets is. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Zo zie ik ook mijn rol als voorzitter van Front. Ik ben heel nieuwsgierig, ik wil het naadje van de kous weten. Van mijn 3e tot mijn 18e heb ik heel fanatiek geturnd. Daar heb ik mijn doorzettingsvermogen en perfectionisme aan over gehouden: als ik ergens voor ga, dan wil ik dat ook volledig en goed doen.

Ik wil het naadje van de kous weten

Veronique wil vooral zoeken naar oplossingen. ‘Je zit er om studenten verder te helpen, om de onderwijskwaliteit voor studenten te verbeteren. Als studenten met problemen naar ons toekomen, moeten wij proberen deze op te lossen. Daarnaast wil ik standvastig zijn. Je zit aan tafel met het College van Bestuur. De eerste keer is dat best imponerend. Als je met een visie komt die een andere is dan het CvB moet je wel aardig je best doen om het alsnog erdoorheen te krijgen.’

Jullie zijn beide het type student zoals de universiteit ze graag ziet: ‘de ondernemende student’, gedreven en met een proactieve houding. Hoe staan SAM en Front hiertegenover?

Paula:

‘Front staat voor de actieve student, de student die voor de extra mile gaat. Of dat nou bij een sportvereniging, studieverenigingen of studentenverenging is, dat maakt niet uit. Wij vinden het belangrijk dat een student zoveel mogelijk uit deze tijd haalt. De studententijd is uniek. Dat komt nooit meer terug, dus je moet je tijd goed benutten.’

Veronique beaamt dat dit voor SAM ook belangrijk is, en licht toe hoe zij de ondernemende student ziet: ‘Ondernemendheid vind ik heel belangrijk. Durven vragen, je uitspreken, initiatief nemen. Ik hoor vaak geluiden dat Tilburgse studenten heel veel kennis in huis hebben, maar dat ze vergeleken met studenten van universiteiten in de Randstad timide zijn. Ze durven hun mond niet open te doen. Studenten zijn bang om fouten te maken, terwijl je van fouten heel veel kan leren. Persoonlijke groei komt ook met het maken van fouten. De universiteit zou moeten uitdragen dat het niet erg is om fouten te maken.’

Een ander element dat de universiteit de studenten graag bijbrengt is maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe sta jij hier tegenover?

Veronique ziet voor de universiteit een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel bij de studenten. ‘Studenten hebben straks belangrijke functies in de maatschappij. ‘Softskills als persoonlijk leiderschap zijn daarvoor superbelangrijk.’ De universiteit moet studenten voorbereiden op een maatschappij die voortdurend verandert. ‘Eerstejaars studenten beginnen hun opleiding middenin de coronacrisis. Over een paar jaar, als zij de arbeidsmarkt opgaan, ziet de wereld er waarschijnlijk weer heel anders uit.  Als student moet je leren met die veranderingen om te gaan. Je moet ook weten wat jouw positie is in de samenleving, wat jij kan betekenen voor anderen.’

De universiteit moet studenten voorbereiden op een maatschappij die voortdurend verandert

Ook Paula vindt het element van maatschappelijke verantwoordelijkheid heel belangrijk, maar geeft ook aan dat ze dit in haar eigen opleiding nog onvoldoende terugziet. ‘Ik realiseer me dat dit heel moeilijk is. Psychologie is een heel grote studie, en hoe groter de studie, hoe onpersoonlijker het wordt. Maar op de momenten dat we in kleinere groepen samenwerken, zie je ook dat er meer ruimte is voor interactie. We kunnen dan reflecteren op de vraag: Hoe werkt dit nou in de praktijk? Wat betekent dit voor de ander? Het is dan minder eenrichtingverkeer.’ Voor Front is interactie in de colleges een belangrijk issue, waar ze zich hard voor willen maken. ‘Zeker nu de meeste colleges online gegeven worden, mogen we dit aspect niet uit het oog verliezen.’

Als je een dag rector zou mogen zijn, waar zou je dan als eerste op inzetten?

Het is even stil voordat er aarzelend een antwoord komt. Paula wil vooral zorgen dat de eerstejaars, ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, wel gewoon Tilburg leren kennen en ontdekken hoe leuk Tilburg is. Ze moeten ook gewoon lessen kunnen volgen op de campus en de mogelijkheid hebben om in de bieb te zitten tot ‘s avonds laat. ‘Ik zou graag zien dat de eerstejaars zo volledig mogelijk het universiteitgevoel krijgen.’

Eerstejaars studenten moeten ook in coronatijd zoveel mogelijk het universiteitsgevoel krijgen

Veronique wil zich vooral inspannen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.  Ze zou graag zien dat de curricula meer aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt. ‘Dan denk ik bijvoorbeeld aan werkgroepen met een gastspreker die werkzaam is bij een bedrijf of organisatie. Laat hem of haar problemen uit de praktijk voorleggen, waarop studenten, op basis van hun theoretische kennis, op zoek gaan naar oplossingen.’

Heb je tips voor de eerstejaars studenten die nu komen studeren?

Paula barst los. ‘Ik vond het in mijn eerste jaar best spannend. Het is zo groot en overweldigend! En als je bij een grote studie zit, moet je maar net het geluk hebben dat je bij een leuk groepje terecht komt waar je je bij kan aansluiten. Ik heb spijt dat ik in mijn eerste jaar niet meteen actief ben geworden naast mijn studie. Ik raad nieuwe studenten echt aan om of je aan te sluiten bij een vereniging, zodat je echt verbonden wordt met studenten en met de universiteit. Je kan allerlei commissies doen die niet alleen heel gezellig zijn, maar ook heel leerzaam. Dat is mijn tip: word actief, en wees niet bang. Ik vond het ook allemaal heel eng om nieuwe mensen te leren kennen, maar het maakt je studententijd zoveel leuker.’

Word actief en wees niet bang

Veronique realiseert zich dat voor de eerstejaars student nu de situatie wat anders ligt dan toen zij aan haar eerste jaar begon. Zij zitten meer thuis en moeten ook meer zelf ondernemen om actief naar buiten te treden.  ‘Mijn advies is: ga niet met de pakken neerzitten thuis. Het kan soms heel chill zijn om in je pyjama vanuit je bed colleges te volgen, en dat moet je ook vooral doen, maar pak daarnaast ook je kansen. Ook in coronatijd zijn er veel mogelijkheden om je ambities waar te maken. En loop je tegen problemen op of je hebt een flitsend, innovatief idee? Neem contact met ons op!

Meer informatie over: