Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Portefeuilles College van Bestuur

Dr. K.M. (Koen) Becking

Portefeuille voorzitter

 • Strategie en beleid
 • Internationalisering
 • Studentenzaken, inclusief studie- en studentenverenigingen
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Externe betrekkingen (regio, nationaal en internationaal)
 • Profiel en identiteit
 • VSNU lid AB (inclusief diverse werkgroepen/projecten)
 • TIAS
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Sport, inclusief Topsportbeleid en Sportcentrum
 • HR leiderschap

Portefeuille Bedrijfsvoering

 • Financiën, Planning & Control
 • Vastgoed
 • Aanbestedingen en inkoop
 • ICT beleid, -beheer, security en -projecten
 • Veiligheid en beveiligingsbeleid
 • HR beleid en -beheer, E-HRM, Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
 • Bibliotheek
 • Voorzitter crisismanagement team
 • Lokaal overleg (vakbonden)

Prof. Dr. E.H.L. (Emile) Aarts

Portefeuille rector magnificus

 • Strategie en Beleid
 • Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie
 • Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning
 • Hooglerarenbeleid/WP beleid
 • College voor Promoties en academische plechtigheden
 • Wetenschappelijke integriteit
 • Communicatie en Marketing