Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Finance & Control

De missie van Finance & Control is om binnen het gekozen besturingsconcept en met oog voor externe ontwikkelingen, kansen, risico’s en relevante wet- en regelgeving door middel van de financiële bedrijfsvoering het College van Bestuur, de decanen, het management en de medewerkers te ondersteunen bij het realiseren van de strategische doelstellingen en de primaire activiteiten onderwijs, onderzoek en valorisatie. Dit door middel van financieel-economische beleidsadviezen, de keuze en inrichting van de financiële systemen en de uitvoering van de financieel-administratieve beheerstaken.

Belangrijke aandachtsgebieden van Finance & Control zijn externe bekostiging, interne middelenverdeling, tarievenbeleid onderwijs en onderzoek, planning & controlcyclus, risicomanagement, functioneel beheer financiële systemen, financiële (project)administratie, treasury, belastingen (VPB/BTW) en verzekeringen, business control en institutional research.

Organisatie

De divisie kent een platte organisatiestructuur bestaande uit stafafdeling F&C, Service Center Finance en compacte F&C teams per faculteit en divisie voor de P&C-cyclus en de projectadministratie binnen de beheerseenheden.

Aandachtsgebieden van Finance & Control zijn externe bekostiging, interne allocatiemodellen Tilburg University en faculteiten, tarievenbeleid onderwijs, onderzoek en instellingstarieven collegegeld, 1-oktobertelling en marktaandelen studentenaantallen, landelijke en internationale rankings, financiële planning & controlcyclus (TMP, begroting, management rapportages, jaarrekening) universiteit, faculteiten en divisies, risicomanagement, financiële administratie, tijdschrijven, financiële projectbegrotingen en verantwoordingen, accountantsverklaringen, treasury, BTW en VPB, betalingsverkeer en financieringsvraagstukken.

Organogram Finance & Control

  Directeur en secretariaat

  Directeur

  Kootstra, F.W.
  Name drs. F.W. (Folkert) Kootstra
  Division Finance and Control
  Management, Staff and Support
  Position Directeur dienst
  Room C 159
  Phone +31 13 466 2466
  E-mail f.w.kootstra@tilburguniversity.edu

  Secretariaat

  Hest-Voets, J.A.P. van
  Name J.A.P. (Jolanda) van Hest-Voets
  Division Facility Services
  Managementsup Services - Schools
  Position Managementassistent
  Room C 162
  Phone +31 13 466 2238
  E-mail j.a.p.vanhest@tilburguniversity.edu