Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Gender Policy

Tilburg University geeft in haar Strategisch Plan 2014-2017 aan te streven naar interdisciplinariteit in onderwijs en onderzoek, een brug te willen slaan tussen universiteit en samenleving en een organisatie te willen zijn van en voor internationale staf en studenten.

We streven naar het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis. Als grote organisatie hebben we hierin ook eigen verantwoordelijkheid.

Diversiteit en inclusie

Een grotere mate van diversiteit en inclusie in de samenstelling van teams en organisaties leidt tot meer innovatie en een hogere performance. Een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen, etnische minderheden en internationale medewerkers aan Tilburg University is daarom belangrijk. Met een actief gender beleid werkt Tilburg University aan een betere representatie van de maatschappij in haar wetenschappelijke en ondersteunende teams.


Philip Eijlander Diversity Program

Dit prestigieuze programma beoogt met het creëren van extra posities op ud, uhd en hoogleraar niveau, een inhaalslag te maken wat betreft vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. Er wordt zowel intern als extern, alsook nationaal en internationaal geworven naar excellent talent. Lees meer over het Philip Eijlander Diversity Program.

Tracks

Mentoring, coaching en sponsoring programma voor vrouwelijke wetenschappers. Lees meer over dit trainingsprogramma.
Group Model Building

Om diversiteit binnen teams te bevorderen, formuleren stakeholders binnen een faculteit een gedeelde visie op het bevorderen van gelijkheid voor vrouwen en minderheden volgens Group Model Building. Lees meer over deze teamontwikkeling.

Cursus Academisch Leiderschap

In universitaire trainingen voor aanstaande leidinggevenden wordt informatie gegeven over de noodzaak en doelen van gender beleid op de universiteit.
Gender Unlimited Festival

Tilburg University viert Internationale Vrouwendag op 8 maart met studenten en staf tijdens het Gender Unlimited Festival. In 2017 vertellen de laureaten van het Philip Eijlander Diversity Program onder de noemer ‘Diversity Includes Quality’ over hun ambities en vakgebied. Thema’s die aan bod komen zijn: Losing significance: exclusion as a potential threat to peace; The glue of (ab)normal mental life, networks of interacting thoughts & behavior; Stereotypes and prejudices, whose responsibility?; en What would global data justice look like? Toward an inclusive framing of informational rights and freedoms.

In 2016 vond een tweedaags Gender Unlimited Festival plaats, een samenwerking van Gender Policy, Academic Forum, TIAS, Tranzo en studentenverenigingen. Lezingen en expert meetings belichtten het thema Sustainability in Career and Care. Lees meer over Gender Unlimited Events.

Onderzoek salarisongelijkheid

Tilburg University doet onderzoek naar beloningssongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit onderzoek wordt op landelijk niveau en bij Tilburg University uitgevoerd. Doel is het repareren en voorkomen van salarisonderscheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Marloes van Engen.Onderzoeksondersteuning bij zwangerschap

Door zwangerschap verliezen vrouwen onderzoektijd waardoor ze minder publiceren dan hun mannelijke collega’s. Binnen een jaar na een zwangerschapsverlof kunnen vrouwelijke universitair (hoofd)docenten vier maanden onderwijstaken laten vervangen of andere vormen van onderzoekondersteuning inzetten om gemiste onderzoektijd te compenseren.


Marloes van Engen

Gender Policy Advisor en UD Human Resource Studies, Marloes van Engen over het Philip Eijlander Diversity Program - lees meer...
Doelen

In het Strategisch plan 2014-2017 van de universiteit zijn de volgende doelen bepaald:

  • 25% van de hoogleraren is vrouw.
  • 40% van de universitaire hoofddocenten is vrouw.
  • 25% van de decanen en directeuren is vrouw.
  • In benoemingscommissies (BAC) is minimaal één van wetenschappelijke leden vrouw.
  • Verbetering van het diversiteitsklimaat, van student tot top.
  • Aandacht voor gender in interne en externe communicatie en netwerken.
  • Gender en diversiteit als aandachtsgebied bij onderwijs en onderzoek.
  • opheffen van salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Stand van zaken

In de top van de Nederlandse wetenschap zijn vrouwen ondervertegenwoordigd: slechts 18% van alle hoogleraren is vrouw. Ook het percentage vrouwelijke universitair docenten en universitair hoofddocenten is relatief laag. Vanuit internationaal perspectief scoort Nederland ook slecht wat betreft het aandeel vrouwen op hoge posities in de wetenschap.

Tien jaar geleden was het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan Tilburg University slechts 8.5%. Nu staat de universiteit er een stuk beter voor, met een ratio van 1 vrouw per 4.3 mannen (19%), een procent boven het Nederlands gemiddelde. Maar een groei van een procent per jaar gebeurt niet vanzelf. Dankzij de inzet van de universiteit en het gender policy team door de jaren heen zijn er interventies aangenomen om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen. Tilburg University is dan ook toegewijd om interventies zoals te vinden zijn op deze pagina door te zetten en te verbeteren, en continue alert te blijven op innovatie, om het doel van 25% vrouwelijke hoogleraren te bereiken in 2020.

Contact gender policy

Voor informatie, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen met het genderbeleidsteam via genderpolicy.po@tilburguniversity.edu en 013 - 466 2871.

Marloes van Engen

Gender Policy Advisor, UD Human Resource Studies

Ilja Hijink

Beleidsmedewerker diversiteit & inclusie

Floor van ‘t Ende

Studentmedewerker

Amber Kersten

Studentmedewerker