Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Philip Eijlander Diversity Program"We doen onderzoek naar identiteit in de grote Europese steden. Het onderzoek bevat ook een literair deel: we kijken hoe het personages in romans vergaat in die steden." Lees meer over Odile Heynders, professor Comparative Literature en de functie van literatuur in de maatschappij.

“Overheden en private partijen hebben steeds meer mogelijkheden om toezicht te houden op burgers. Hoe verhoudt zich dat tot de burgerrechten?" Lees wat Eleni Kosta, professor Technology Law and Human Rights, vertelt over haar missie om de burgerrechten te beschermen.

"Al het menselijk gedrag staat onder invloed van de hersenen. Je kunt gedrag veranderen omdat je hersenen kunt veranderen." Lees wat Margriet Sitskoorn, professor Clinical Neuropsychology, vertelt over gedrag en de plasticiteit van de hersenen.

Doel

Het Philip Eijlander Diversity Program (PEDP) verhoogt het aandeel vrouwen in hogere academische functies, door extra UD, UHD en HGL posities te creëren. Deze extra posities helpen de onderzoeksgebieden waarop de Schools focussen, zoals geformuleerd in het strategisch plan 2018-2021, vooruit en helpen daarbij de streefcijfers van 25% vrouwelijke hoogleraren en 40% vrouwelijke universitair hoofddocenten in 2020 te naderen. Het uiteindelijke doel is een inclusief werkklimaat te scheppen waarin kwaliteit voorop staat. Gelijke kansen voor allen leidt tot het beter benutten van capaciteiten en een eerlijke vertegenwoordiging van vrouwen in hogere academische posities.

Kwaliteit

PEDP beoogt uitzonderlijk vrouwelijk talent te scouten en aan te trekken. Het Philip Eijlander Diversity Program fungeert als kwaliteitslabel. Dit impliceert dat alleen volledig gekwalificeerde academici aangenomen worden. Zolang Tilburg University niet in staat is hen te vinden, wordt de positie niet ingevuld.

Effect PEDP

Tien jaar geleden was 8% van de hoogleraren vrouw. 13,5% van de huidige vrouwelijke hoogleraren is via PEDP benoemd. Mede dankzij het Philip Eijlander Diversity Program is bijna 1 op de 5 hoogleraren vrouw. De PEDP laureaten dragen bij aan de impact thema’s van Tilburg University: ‘Towards a Resilient Society’, ‘Health and Well-Being’, en ‘Creating Value from Data’. Enkele PEDP fellows doen onderzoek naar diversiteit. Zo initieert professor Maureen Sie het vak Discovering Diversity for Liberal Arts and Sciences.


Voordelen van de aanstelling

  • Benoeming voor 5 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • Een start-up research grant van 10.000 Euro.
  • Deelname aan het Tracks coaching programma voor carrièrestrategie.
  • Onderzoekondersteuning bij zwangerschap.
  • Lees meer over de voordelen.

Drie hoogleraren vertellen over hun expertise op YouTubeLaureaten

Diversiteit en inclusie zijn centrale thema’s in het onderzoek en onderwijs van professor Juliëtte Schaafsma, hoogleraar Cultures in Interaction. Als sociaalwetenschappelijk onderzoeker, liggen haar interesses in culturele diversiteit en interetnische relaties, processen rondom sociale in- en exclusie, en vijandigheid en verzoening binnen groepen.

Federica Angeli's onderzoek en onderwijs richten zich op de rol van inclusieve en hybride organisaties in het verlichten van armoede en in het overbruggen van ongelijkheid op het gebied van gezondheid. Omdat innovatieve businessmodellen cruciaal zijn bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken, wil zij de kennis over deze dynamiek verder ontwikkelen.

Jenny Slatmans leerstoel aan Tilburg University is de eerste op het gebied van Medical Humanities in Nederland. Haar ambitie is deze discipline te ontwikkelen en om studenten te trainen en te begeleiden om kritische beoordelaars te worden van het huidige gezondheidssysteem, zowel als onderzoeker als professional binnen de gezondheidszorg.Ook deze professoren steunen het Philip Eijlander Diversity Program

College van Bestuur

"We weten dat een programma als het Philip Eijlander Diversity Program een vliegwieleffect kan hebben. Natuurlijk verander je de hele organisatie niet in één keer, maar je ziet wel dat er iets in gang wordt gezet. Je zorgt dat vrouwen zichtbaar worden, je laat aan jonge studentes zien: hé, dit is ook een toekomstperspectief voor mij. Het werkt als je meerdere rolmodellen hebt."

Philip Eijlander

"Dit moet een programma van kracht zijn. Er zijn fantastisch goede vrouwen en Tilburg moet in staat zijn hen aan te trekken via dit programma. Daar wordt iedereen sterker van. Maar daarmee zijn we er niet, dit is slechts het begin. Het is een belangrijke impuls. Want we moeten er óók voor zorgen dat de vrouwen die we aanstellen anderen inspireren om dezelfde weg te willen behandelen. Jonge talenten moeten gecoacht en gestimuleerd worden om hetzelfde te willen bereiken."

Contact

Ilja Hijink, Policymaker Gender & Diversity
i.a.hijink@tilburguniversity.edu
+31 (0)13 466 2871