Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Philip Eijlander Diversity Program

Diversiteit en inclusie zijn centrale thema’s in het onderzoek en onderwijs van professor Schaafsma. Als sociaalwetenschappelijk onderzoeker, liggen haar interesses in culturele diversiteit en interetnische relaties, processen rondom sociale in- en exclusie, en vijandigheid en verzoening binnen groepen.

Professor Kosta onderzoekt de uitwerking van technische ontwikkelingen op mensenrechten. Ze is geïnteresseerd in privacy en databeveiliging, en een expert in digitale communicatie en nieuwe technologie.

Professors Slatmans positie binnen Tilburg University is de eerste op het gebied van Medical Humanities in Nederland. Haar ambitie is deze discipline te ontwikkelen en om studenten te trainen en te begeleiden om kritische beoordelaars te worden van het huidige gezondheidssysteem, zowel als onderzoeker als professional binnen de gezondheidszorg.

Doel

Het Philip Eijlander Diversity Program (PEDP) verhoogt het aandeel vrouwen in hogere academische functies, door extra UD, UHD en HGL posities te creëren. Deze extra posities helpen de onderzoeksgebieden waarop de Schools focussen, zoals geformuleerd in het strategisch plan 2018-2021, vooruit en helpen daarbij de streefcijfers van 25% vrouwelijke hoogleraren en 40% vrouwelijke universitair hoofddocenten in 2020 te naderen. Het uiteindelijke doel is een inclusief werkklimaat te scheppen waarin kwaliteit voorop staat. Gelijke kansen voor allen leidt tot het beter benutten van capaciteiten en een eerlijke vertegenwoordiging van vrouwen in hogere academische posities.

Kwaliteit

PEDP beoogt uitzonderlijk vrouwelijk talent te scouten en aan te trekken. Het Philip Eijlander Diversity Program fungeert als kwaliteitslabel. Dit impliceert dat alleen volledig gekwalificeerde academici aangenomen worden. Zolang Tilburg University niet in staat is hen te vinden, wordt de positie niet ingevuld.

Effect PEDP

Tien jaar geleden was 8% van de hoogleraren vrouw. Nu, 10 jaar later, is 1 op de 5 hoogleraren vrouw, mede dankzij het Philip Eijlander Diversity Program. De PEDP laureaten dragen bij aan de impact thema’s van Tilburg University: ‘Towards a Resilient Society’, ‘Health and Well-Being’, en ‘Creating Value from Data’. Enkele PEDP fellows doen onderzoek naar diversiteit. Zo initieert professor Maureen Sie het vak Discovering Diversity for Liberal Arts and Sciences.


Voordelen van de aanstelling

 • Benoeming voor 5 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Een start-up grant van 10.000 Euro.
 • Deelname aan het Tracks coaching en mentoring programma voor carrièrestrategie.
 • Onderzoeksondersteuning bij zwangerschap.
 • Lees meer over de voordelen.

Drie hoogleraren vertellen over hun expertise

Laureaten

 1. Federica Angeli
  TSB, universitair hoofddocent Organizational Studies
 2. Angélique Cramer
  TSB, universitair hoofddocent Methods & Techniques
 3. Monique van Dijk – Groeneboer
  TST, hoogleraar Religious Education
 4. Anne Lafarre
  TLS, universitair docent Business Law
 5. Eleni Kosta
  TLS, hoogleraar Technology Law and Human Rights
 6. Carla de Pietro
  TiSEM, universitair docent Fiscal Economics
 7. Juliette Schaafsma
  TSH, hoogleraar Cultures in Interaction
 8. Maureen Sie
  TSH, hoogleraar Philosophy
 9. Jenny Slatman
  TSH, hoogleraar Medical Humanities
 10. Tatiana Sokolova
  TiSEM, universitair docent Tax Economics
 11. Linnet Taylor
  TLS, universitair docent Data Ethics, Law & Policy

 


Ambassadeurs

"Al het menselijk gedrag staat onder invloed van de hersenen. Je kunt gedrag veranderen omdat je hersenen kunt veranderen." Lees wat Margriet Sitskoorn, professor clinical neuropsychology, vertelt over gedrag en de plasticiteit van de hersenen.

"Niemand is tegen privacy en niemand is tegen veiligheid en toch zullen die twee met elkaar verenigd moeten worden. Hoe je dat doet en hoe je rekening houdt met ieders belangen, daarover zou de discussie moeten gaan.” Lees wat Corien Prins, professor law and informatization, zegt over haar rol als wetenschapper binnen Tilburg University.

"We zijn een onderzoek aan het opzetten waarin een aantal Europese steden centraal staat. Het gaat over het zoeken naar identiteit in de grote stad. Het onderzoek bevat ook een literair deel: we kijken hoe het personages in romans vergaat in die steden." Lees meer over Odile Heynders, professor Comparative Literature en de functie van literatuur in de maatschappij.


Ook deze professoren steunen het Philip Eijlander Diversity ProgramCollege van Bestuur

"We weten dat een programma als het Philip Eijlander Diversity Program een vliegwieleffect kan hebben. Natuurlijk verander je de hele organisatie niet in één keer, maar je ziet wel dat er iets in gang wordt gezet. Je zorgt dat vrouwen zichtbaar worden, je laat aan jonge studentes zien: hé, dit is ook een toekomstperspectief voor mij. Het werkt als je meerdere rolmodellen hebt."

Philip Eijlander

"Dit moet een programma van kracht zijn. Er zijn fantastisch goede vrouwen en Tilburg moet in staat zijn hen aan te trekken via dit programma. Daar wordt iedereen sterker van. Maar daarmee zijn we er niet, dit is slechts het begin. Het is een belangrijke impuls. Want we moeten er óók voor zorgen dat de vrouwen die we aanstellen anderen inspireren om dezelfde weg te willen behandelen. Jonge talenten moeten gecoacht en gestimuleerd worden om hetzelfde te willen bereiken."