Klaas Sijtsma, Rector Magnificus

Prof. dr. Klaas Sijtsma, Rector Magnificus

Klaas Sijtsma is met ingang van 1 september 2019 benoemd tot rector magnificus.

Van 2011-2017 was hij decaan van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Sijtsma is tevens hoogleraar Methoden en technieken van psychologisch onderzoek.

Portefeuilles

Portefeuille Rector Magnificus
Overzicht nevenwerkzaamheden (alleen onbezoldigd)

"Met onze unieke aandachtsgebieden dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken"

"Nederlandse universiteiten hebben zich ontwikkeld van klein en elitair in de jaren 50 naar groot en toegankelijk voor bijna iedereen met het juiste diploma vandaag. Bovendien is de laatste jaren een snelle groei in internationalisering van onze studenten en faculteitsmedewerkers te zien. Ze komen vanuit de hele wereld naar Nederland. Dit betekent dat we een tweetalige universiteit zijn geworden die veel opleidingen in het Engels (vaak naast het Nederlands) aanbiedt, verzorgd door onze internationale faculteiten.

Tilburg University richt zich op onderwijs en onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen, waaronder toegepaste wetenschap, kunstmatige intelligentie, communicatie, data science, economie en management, ondernemerschap, human resource opleidingen, arbeidsrecht en sociaal beleid, medische en sociale psychologie, filosofie, privé- en zakenrecht, sociologie en theologie. Deze combinatie van disciplines is uniek in Nederland en geeft ons een sterke positie om bij te dragen aan de het vinden van oplossingen voor vraagstukken van de hedendaagse maatschappij. Denk aan vergrijzing, klimaatverandering, migratie en de zorg.

Tilburg University blijft zich voortdurend concentreren op vragen over hoe zij kennis vanuit andere disciplines kan integreren in sociale en geesteswetenschappen. Het doel is om ons onderwijs te verrijken en met ons onderzoek betere antwoorden te formuleren. Onze toenemende aandacht voor bijvoorbeeld artificial intelligence, data science en digitalisering vormt daarbij een krachtig middel. Deze grote uitdaging vraagt ons het beste uit onszelf te halen.

De universiteit is simpelweg een geweldige gemeenschap om onderdeel van uit te maken. Zij biedt een rijk portfolio van de beste onderwijskundige en onderzoeksprogramma’s en is tegelijkertijd in staat om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. We kijken bijvoorbeeld naar hoe hedendaags onderzoek wordt uitgevoerd, van voorregistratie tot de opslag en toegang tot onderzoeksdata, naar het continu verbeteren van onze onderwijsfaciliteiten inclusief moderne collegezalen en online toetsen, maar ook naar het lesgeven door de beste docenten."