Paulina Snijders - vicevoorzitter College van Bestuur Tilburg University

P.F.I.M (Paulina) Snijders MSc

Paulina Snijders is vicevoorzitter en lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsportefeuille. Deze functie koppelt bestuurlijke aandacht voor de ondersteunende processen aan het strategische financieel en vastgoedbeleid.

Paulina Snijders (1965, Etten-Leur) studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Ze volgde een postdoctorale opleiding Public Controlling aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft zich onder andere op INSEAD bekwaamd op het gebied van leiderschap en verandermanagement. 

Snijders was sinds 2015 directeur Control en Compliance van het Erasmus Medisch Centrum. Daarvoor was zij werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Eerdere werkgevers betroffen daarnaast de Universiteit Twente, de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van VWS. In 2016 trad zij toe tot de Raad van Commissarissen van ziekenhuis Bernhoven, waar zij ook voorzitter is van de Auditcommissie.

Portefeuille vice-voorzitter / lid bedrijfsvoering

  • Strategie, profiel en identiteit
  • Financieel beleid
  • Strategisch IT beleid
  • Vastgoed en huisvesting
  • Bedrijfsvoering algemeen
  • Integraal Veiligheidsbeleid
  • Bibliotheek en Erfgoed
  • (Top)sportbeleid