Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Internationale verbinding

Tilburg University werkt vanuit een internationale wetenschappelijke oriëntatie. Internationale samenwerking is een voorwaarde voor het kunnen realiseren van de ambities in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De universiteit werkt steeds meer gericht en selectief samen om ook in internationale relaties de universiteit scherp te onderscheiden en te profileren.

Tilburg University participeert actief in verschillende internationale onderzoeksnetwerken gericht op kennisdeling en belangenbehartiging. Vanuit deze netwerken worden vaak consortia gevormd die aansluiten bij Europese of mondiale onderzoeksthema’s zoals het Seventh Framework Programme (FP7). Tilburg University werkt hiervoor samen met onder meer Entracte, BrainageRepopa, Integrate, A4Cloud, Fi Star, CobaCore, Mopact, Glamurs, Citysdk, en Dasish.

Al deze en ook andere netwerken maken tevens internationale mobiliteit binnen het onderwijs mogelijk. De universiteit werkt samen met diverse universiteiten in onderwijs zodat studenten buitenlandervaring op kunnen doen via bijvoorbeeld masterprogramma’s met multiple degrees, stages, uitwisselingsprogramma’s of een summerschool.

Vragen?

Heeft u vragen over coöperatie binnen het Erasmus+ programma? Stuur een e-mail naar erasmusplus@tilburguniversity.edu

Erasmus plus