Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Betrokken bij vluchtelingen

Veel medewerkers en studenten van Tilburg University voelen zich persoonlijk en/of professioneel betrokken bij de vele mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Ook in onze regio worden vluchtelingen opgevangen. Deze webpagina geeft informatie en een overzicht van contactpersonen van enkele initiatieven van Tilburg University voor en met vluchtelingen.

Understanding Society

Veel vluchtelingen worden opgevangen door de gemeente Tilburg, inwoners en organisaties nemen initiatieven om hen zich thuis te laten voelen en te helpen hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Vanuit onze missie 'Understanding Society', verwelkomt en ondersteunt Tilburg University dat studenten en medewerkers een actieve bijdrage leveren om de maatschappij vooruit te helpen en oplossingen aan te dragen voor hedendaagse problemen. De universiteit is een zeer internationale gemeenschap. Een actieve rol van studenten en interculturele ontmoetingen dragen bij aan hun ontwikkeling tot betrokken wereldburgers.


Stuurgroep Tilburg University

Veel studenten en medewerkers willen een bijdrage leveren. Van belang is om de activiteiten af te stemmen met de professionele organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van nieuwkomers in Tilburg en omgeving. Tilburg University heeft een stuurgroep ingericht om de ideeën en activiteiten in kaart te brengen en overzicht te houden op de verschillende activiteiten die vanuit Tilburg University voor en met vluchtelingen worden ontplooid. De stuurgroep houdt nauw contact met de gemeente, COA, vrijwilligersknooppunt Ruimhartig Tilburg, Stichting VluchtelingenWerk, Bibliotheek Midden-Brabant en andere maatschappelijke partners. Directeur van de Tilburg School Social and Behavioral Sciences, Hans-Georg van Liempd treedt op als coördinator en woordvoerder van de stuurgroep.

Meld jouw activiteit of je idee

Organiseert jouw studie- of studentenvereniging een eenmalige activiteit? Wil jij als student of medewerker een project opzetten voor en met vluchtelingen? Meld dit dan aan de stuurgroep. We kunnen je dan mogelijk met gelijkgestemden in contact brengen en eventueel van advies voorzien. Mail: helprefugees@tilburguniversity.edu.

Vrijwilliger worden bij Ruimhartig Tilburg

Het Knooppunt Ruimhartig Tilburg speelt een sleutelrol in alle activiteiten die in onze stad worden georganiseerd voor en met mensen die gevlucht zijn. Inmiddels is de noodopvanglocatie nabij de universiteit aan de Cobbenhagenlaan dicht. Vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben of nog wachten op een eigen woning worden gehuisvest in St. Jozefzorg. Enkele honderden nieuwkomers hebben al wel een eigen woning en zijn druk bezig met hun inburgering. Wil je als vrijwilliger aanhaken bij een van de lopende projecten, ga dan naar de website van Ruimhartig Tilburg.

Projecten vanuit Tilburg University

Dit overzicht geeft een beeld van de projecten en activiteiten die zijn georganiseerd voor en met vluchtelingen.

Trainingsdagen Arbeidsmarktoriëntatie en ondernemerschap

In nauwe samenwerking met VluchtelingenWerk hebben docenten en partners van TIAS School for Business and Society en Tilburg University een (gratis) trainingsdag voor vluchtelingen ontwikkeld. Veel vluchtelingen zijn zeer gemotiveerd om te gaan werken en hebben een goede beheersing van de Engelse taal. Thema van de dag is 'Werken in Nederland'. Op 14 april 2016 vond de pilot plaats, gericht op vluchtelingen in de regio Midden-Brabant.

Tilburg University gaat deze dagopleiding tweemaal per jaar organiseren voor nieuwkomers. Diverse colleges geven hen een realistisch beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt en de economische situatie in Brabant in het bijzonder. Deelnemers krijgen bovendien hulp hoe zij zich kunnen presenteren. De dag eindigt met een borrel waar de deelnemers in contact komen met uitgenodigde bedrijfsvertegenwoordigers. Contactpersoon: Geert-Jan Peters: G.J.P.M.Peters@tilburguniversity.edu

Lees HIER een verslag van de laatste opleidingsdag in november 2016.

Zie HIER een verslag van Omroep Brabant over de eerste trainingsdag in april 2016.

Pilot voor 'Competentiekaart' vluchtelingen’ & law clinics

Het arbeidsmarktinstituut ReflecT en diens voormalig promovendus Ronald Lievens zijn in samenwerking met de gemeente Tilburg en Meurs HRM een proef gestart om voor vluchtelingen een 'Competence Card' (competentiekaart) te realiseren. Daarin staat een beschrijving van alle opleidingen, werkervaringen, competenties en talenten waarover de mogelijk nieuwe inwoners van de stad beschikken.

Dit competentieoverzicht is gedetailleerder dan een gebruikelijk CV en moet potentiële werkgevers meer inzicht geven in wat iemand kan en weet. De specifieke inrichting van de Competence Card maakt matching met vacatures bovendien relatief eenvoudig. De hoop is dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen met zo’n competentiekaart zo snel mogelijk een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen en HRM-expert Ronald Lievens leiden dit onderzoek. Het college van B&W heeft akkoord geven voor deze proef en COA heeft toegezegd om in Tilburg hieraan mee te werken. De Competence Card wordt getest onder circa 400 vluchtelingen. Deze pilot in Tilburg moet ertoe leiden dat de Competence Card bruikbaar is voor een brede groep vluchtelingen - zowel de laag- als hoger geschoolde mensen.

Tevens worden vanuit ReflecT voor VluchtelingenWerk een aantal onderzoeksprojecten rondom vluchtelingen en de arbeidsmarkt uitgezet. Zo gaan studenten in law clinics onder begeleiding van een docent aan de slag met bepaalde juridische vraagstukken; een opzet waaraan nu gewerkt wordt is onder welke voorwaarden vluchtelingen een bedrijf kunnen starten.

Contact competentiepaspoort: wilthagen@tilburguniversity.edu            

Contact law clinics: lawclinic@tilburguniversity.edu

Bekijk HIER een video-interview met Ton Wilthagen over de Competentiekaart

Buddysysteem YOUmanity

Tien studenten van verschillende nationaliteiten, die allen deelnemen aan het Outreaching Honours Program van Tilburg University, hebben de stichting YOUmanity opgericht. Ze hebben een platform gecreëerd om vluchtelingen en mensen van Tilburg University met dezelfde interesses te matchen, zodat ze samen leuke en/of nuttige activiteiten kunnen ondernemen. Ze zijn begonnen met een buddysysteem voor vluchtelingen die in het AZC Gilze verblijven en doen inmiddels ook activiteiten met nieuwkomers in Tilburg.

De buddies kunnen allerlei activiteiten doen, denk aan: samen koken, een film kijken, de Nederlandse taal oefenen, bezienswaardigheden bezoeken, naar een sportwedstrijd gaan, of wat formelere zaken zoals het geven van CV-advies en het vinden van informatie over studiemogelijkheden. Mensen zijn vrij om deze ervaring vorm te geven zoals ze zelf willen.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar: stichtingyoumanity@gmail.com, of een bericht via de facebookpagina.

Collegereeks: Introducing The Netherlands

Academic Forum en de internationale studievereniging I*ESN organiseren sinds april 2016 regelmatig Engelstalige academische lezingen onder de vlag 'Introducing the Netherlands'. Buitenlandse studenten, expats en vluchtelingen zijn gezamenlijk welkom om meer te leren over de manier waarop de Nederlandse samenleving is georganiseerd en over culturele en historische ontwikkelingen in onze maatschappij. Enkele thema's tot nu toe: het onderwijssysteem, "de" Nederlandse cultuur, watermanagement, democratie en de rechtstaat. Het eerstvolgende college staat gepland op 14 februari, over 'Liefde & relaties', en ook op 14 maart en 11 april staan er colleges gepland.

Meer informatie of wil je misschien zelf een college geven, mail: a.koster@tilburguniversity.edu.

Check: www.tilburguniversity.edu/academicforum voor meer colleges.

Language Center verzorgt NT2-cursussen

Hoogopgeleide vluchtelingen die snel Nederlands willen leren om hun vroegere baan of studie weer op te kunnen pakken, kunnen terecht bij Tilburg University Language Center. In een jaar tijd kunnen ze voldoende Nederlands te leren om het Staatsexamen NT2, programma II af te leggen. Op die manier voldoen ze aan hun inburgeringsplicht én zijn ze toelaatbaar tot het hoger onderwijs. Het Tilburg University Language Center beschikt over het keurmerk Blik op Werk, zodat immigranten de cursussen kunnen bekostigen met een DUO-lening.

Kijk voor meer informatie op de website van het Language Center.

Sport in het Tilburg University Sports Center

Het Tilburg University Sports Center stelt op verzoek haar faciliteiten beschikbaar voor diverse activiteiten voor en met nieuwkomers. Wil je zelf een sportieve activiteit organiseren? Neem dan contact op met Max van Veen, afdelingshoofd Sports Center: m.vanveen@tilburguniversity.edu

Het Sports Center kijkt terug op een heel aantal succesvolle activiteiten met vluchtelingen. Zo sportte de jeugd van de opvanglocatie Cobbenhagen er twee keer per week. Ze maakten kennis diverse sporten zoals voetbal, volleybal, basketbal, spinning, hockey en nog veel meer. HC Tilburg gaf wekelijks hockeytrainingen aan vluchtelingen. Ook werd er drie keer per week gevoetbald op het kunstgrasveld onder begeleiding van het COA. Ook organiseerden studenten van vereniging Serve the City een sportmiddag voor studenten, vluchtelingen én andere Tilburgse jongeren.

Wil jij je als vrijwilliger aanmelden om sportevenementen te ondersteunen of te organiseren? Meld je aan bij de secretaris van de koepelorganisatie voor Tilburgse studentensportverenigingen FOSST, Frank van Casteren via secretaris@fosst.nl

Afgesloten activiteiten

Studenten geven taalles aan leeftijdgenoten

Taal ligt aan de basis van iedere geslaagde inburgering. Daarom organiseerde de stichting Horizons: Global Youth for Justice and Equality begin 2016 een taalproject onder de naam ‘Horizons Refugee Project’. 22 Studenten brachtten ruim 80 jonge vluchtelingen de basisbeginselen van de Nederlandse taal bij. In duo’s gaven zij wekelijks les aan hun leeftijdgenoten uit de opvang. Docenten van Tilburg University Language Center bereidden de studenten voor op deze taallessen met een introductieworkshop Didactische vaardigheden en Interculturele Communicatie.

Inmiddels volgen de meeste nieuwkomers reguliere taal- en inburgeringstrajecten. Echter: zij vinden het nog steeds leuk en nuttig om een 'taalbuddy' te hebben. Op dit moment kunnen studenten zich hiervoor aanmelden via: stichtingyoumanity@gmail.com of via de facebookpagina.

Het taallessen-project werd mede mogelijk gemaakt door een particuliere donatie.

Studenten verzorgen speelmiddagen voor kinderen

Eén middag per week organiseerden studenten allerlei speelse activiteiten voor kinderen van diverse leeftijden. Deze middagen zijn begonnen bij Studentenkerk Maranatha en werden voortgezet in het Sportcentrum van Tilburg University. Nu de meeste kinderen gelukkig naar school en/of de opvang gaan is er minder behoefte aan deze speelmiddagen.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door een particuliere donatie.

Zie meer:

Vrijwilligersinitiatieven op Facebookpagina ‘Tilburg University Helps'

De besloten Facebookgroep 'Tilburg University Helps' maakt het gemakkelijker voor mensen van de universiteit om hun ideeën, plannen en activiteiten met betrekking tot vluchtelingen met elkaar te delen en te bespreken. Studenten en staf van Tilburg University kunnen via deze link vragen om lid te worden van deze groep. Als je een bepaalde activiteit ziet waaraan je wilt meedoen, kun je je ter plekke eenvoudig aanmelden als vrijwilliger.

Mediabijdragen wetenschappers over vluchtelingenstroom naar Europa

Vanuit hun verschillende expertises, dragen Tilburgse wetenschappers regelmatig bij aan het debat over de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen naar Europa, de opvang en integratie van deze mensen en alle moeilijkheden en kansen die dit met zich meebrengt.