Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Verhalen over vluchtelingen

Veel medewerkers en studenten van Tilburg University voelen zich persoonlijk en/of professioneel betrokken bij de vele mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Ook in onze regio worden vluchtelingen opgevangen. De pagina www.tilburguniversity.edu/vluchtelingen geeft informatie over lopende initiatieven initiatieven van Tilburg University voor en met vluchtelingen. Op deze pagina vindt u verschillende verslagen en (video-)interviews over diverse activiteiten.


Competentiekaart In Tilburg is een proef gestart waarbij de opmaak van een 'competentiekaart' vluchtelingen moet helpen zo snel mogelijk een kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en HRM-expert Ronald Lievens leiden dit onderzoek en werken daarbij samen met de gemeente Tilburg en Meurs HRM. De Competence Card wordt t/m juni getest onder circa 400 vluchtelingen en kan daarna hopelijk in heel Nederland worden gebruikt.Opleidingsdag TIAS School for Business & Society en Tilburg University verzorgen in nauwe samenwerking met VluchtelingenWerk op 14 april 2016 een intensieve opleidingsdag voor vluchtelingen in Midden-Brabant. Vluchtelingen krijgen inzicht in de arbeidsmarkt en worden aangesproken op hun skills. De dag wordt afgesloten met een Meet & Greet met Midden-Brabantse bedrijven voor het vinden van stageplekken en banen.