Nieuws en agenda

Hoogleraar strafrecht Cyrille Fijnaut benoemd tot vertrouwenspersoon

Regeling Wetenschappelijke Integriteit en Klokkenluidersregeling aangepast

Mede conform de aanbevelingen van de Commissie Levelt past Tilburg University de interne regelingen voor Wetenschappelijke Integriteit en voor Klokkenluiders aan. Het College van Bestuur (CvB) heeft professor Cyrille Fijnaut, emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie aan Tilburg Law School, bereid gevonden de taak op zich te nemen van onafhankelijke vertrouwenspersoon integriteit.

Begin december 2011 heeft het Overleg van College en Decanen (OCD) van Tilburg University aanpassingen goedgekeurd aan de Regeling Wetenschappelijke Integriteit en de Klokkenluidersregeling. Deze aanpassingen vloeien voort uit de aanbevelingen, die de Commissie Levelt heeft gedaan in haar interim-rapportage op 31 oktober 2011 en uit de nieuwe LOGA-richtlijn voor klokkenluiders (Landelijke commissie Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, die bij de VNG aangesloten gemeenten en instellingen zoals Tilburg University adviseerde om de eigen klokkenluidersregeling aan te passen aan nieuwe inzichten op dit gebied)

De Klokkenluidersregeling is aangepast aan de bijgestelde LOGA-richtlijn Melden Vermoeden Misstand. Daarmee wordt het voor medewerkers en studenten gemakkelijker om vermoedens van misstanden te melden. De aangepaste Klokkenluidersregeling is op 22 december 2011 in overleg met het Lokaal Overleg vastgesteld.

In de nieuwe Regeling Wetenschappelijke Integriteit kunnen (vermeende) inbreuken op de wetenschappelijke integriteit worden gemeld bij een volledig onafhankelijke vertrouwenspersoon overeenkomstig de LOWI-richtlijn (LOWI: Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit.) Desgewenst kan anonieme behandeling worden gegarandeerd. De onafhankelijke vertrouwenspersoon is tevens voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon moet een emeritus hoogleraar van TiU zijn met een onbesproken wetenschappelijke reputatie. Het CvB heeft professor Cyrille Fijnaut, emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie aan de juridische faculteit, bereid gevonden deze taak met ingang van 1 januari 2012 op zich te nemen. Tot aan de definitieve vaststelling van de nieuwe Regeling Wetenschappelijke Integriteit functioneert de vertrouwenspersoon op grond van de bestaande regeling.

Prof. Fijnaut heeft een grote reputatie als wetenschapper en onafhankelijk adviseur. Hij was in zijn lange loopbaan hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit van Tilburg en New York University. Fijnaut heeft zeer ruime ervaring met allerhande vormen van onderzoek, op allerlei terreinen en in heel uiteenlopende verbanden en was ook bestuurlijk actief in universitair verband, onder andere als vice-decaan onderzoek aan de rechtsfaculteit van de Erasmus Universiteit en als voorzitter van de Vakgroep Strafrechtswetenschappen van Tilburg University.