Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Kwaliteitszorg onderzoek

Tilburg University is een vooraanstaande universiteit en hecht groot belang aan een hoge kwaliteit van haar wetenschappelijk onderzoek. Om deze kwaliteit te behouden wordt al het onderzoek periodiek getoetst door (inter)nationale commissies bestaande uit vooraanstaande wetenschappers.

De verantwoordelijkheid voor de onderzoeksbeoordelingen ligt bij het College van Bestuur. Voor de onderzoeksbeoordelingen wordt het door KNAW, VSNU en NWO vastgestelde Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) gehanteerd. Hoe de onderzoeksbeoordelingen vorm krijgen kunt u lezen in de notitie Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen. Het College van Bestuur kan de beoordelingen zelf ter hand nemen, maar ook uitbesteden aan QANU of een andere erkende 'Visiterende en Beoordelende Instantie' (VBI).

Via de links hieronder kunt u per (cluster) onderzoeksgroep de beschikbare beoordelingsrapporten bekijken.

Beoordelingsrapporten

Meer kwaliteitszorg