Tilburg University 90 years

Kleine Encyclopedie

Voor de gelegenheid van het lustrum van de universiteit zal er een encyclopedie geschreven worden dat een beeld geeft van het verleden en het heden van de universiteit met onderwerpen in alfabetische volgorde.

De universiteit ging in 1927 van start als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool met 28 studenten en vijf hoogleraren, in de binnenstad van Tilburg. De gestage groei van de instelling leidde in 1962 tot een verhuizing naar de huidige campus, in een gebouw van architect Jos. Bedaux. Dat bleek eigenlijk bij oplevering al te klein om de studentenaanwas te accommoderen, zeker na de komst van de nieuwe faculteiten Rechten en Sociale Wetenschappen in 1963. Sindsdien is de universiteit verder gegroeid, met intussen ruim 14.000 studenten en circa 3000 medewerkers. Met elkaar vormen ze de universitaire gemeenschap, werkend op de prachtige, zo gewaardeerde campus.

Het nummer 90 - of gerelateerde nummers - speelt een rol in de organisatie van de encyclopedie. Er zijn 270 lemma's over verschillende onderwerpen over onderwijs en onderzoek, docenten, het studentenleven, de campus, en belangrijke evenementen. De onderwerpen worden op een toegankelijke manier gepresenteerd en verbeeld met veel foto's. Medewerkers, studenten, alumni en gepensioneerden zullen betrokken zijn bij het schrijven van de teksten en bij het maken van de negen 'portraits of an era'.

De encyclopedie is in het Nederlands geschreven, maar voorzien van een brief history, ten behoeve van werknemers en studenten uit het buitenland. Aan de hand van de encyclopedie verschijnt ook een tweetalige wiki-omgeving. Op wikieng.tilburguniversity.edu is een deel van de lemma’s al te vinden, vertaald en wel. De teksten van de kleine encyclopedie worden in de loop van 2018 ook ondergebracht in een Nederlandstalige wiki (wikinl.tilburguniversity.edu), waarna de universitaire gemeenschap - en allen die zich met de universiteit verbonden voelen - zich uitgenodigd mogen voelen om lemma’s aan te vullen en toe te voegen. In twee talen.

De kleine encyclopedie verschijnt aan het einde van 2017, een lustrumjaar waarin de universiteit even divers aandacht schonk aan heden en verleden als in deze kleine encyclopedie. De regionale instelling van 1927 is in 90 jaar een internationaal opererende universiteit geworden met nog steeds een bijzondere identiteit, die tot op de dag van vandaag waardevol blijkt.