Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Onderwijsprofiel

Het onderwijsprofiel van Tilburg University is uniek in Nederland en rust op drie pijlers. In Tilburg zetten we namelijk in op kennis, kunde én karakter. Een student of afgestudeerde aan Tilburg University onderscheidt zich van anderen doordat wij veel aandacht besteden aan de vorming van het ‘karakter’ van een student. Een student die hier voor openstaat gaat verder door het leven als een TiU-shaped professional.

Wat houdt TiU-shaped professional in?

Een TiU-shaped professional heeft een voorsprong doordat, naast de vanzelfsprekend aanwezige academische kennis en kunde, de persoonlijke instelling van de student het verschil gaat maken.

Een Tilburg University student of alumnus beschikt over:

  • Kennis: diepgaande academische kennis, professionele expertise en vaardigheden
  • Kunde: brede academische kennis en algemene vaardigheden
  • Karakter: de juiste mentaliteit om een bijdrage leveren aan een betere maatschappij

Om TiU-shaped professionals af te kunnen leveren zet Tilburg University in op:

  • Kleinschalig onderwijs met jaargroepen van maximaal 40 personen, die begeleid worden door een academische mentor en een of meer academische tutors, en soms ook een student mentor. Iedere opleiding omvat meerdere kleinschalige colleges/classes.
  • De ontwikkeling van specifieke vaardigheden de zogenoemde 21st Century Skills (debatteren, presenteren, digi-kennis etc.) die direct toegepast worden tijdens colleges en werkopdrachten. Voor de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden worden aparte cursussen of cursusonderdelen gegeven.
  • Continue afstemming over en actualisering van het curriculum o.a. door het betrekken van externe partijen (bedrijven) en alumni.
  • Goede afstemming van collegeroosters waardoor een minor in het buitenland of aan een andere Nederlandse universiteit of een stage makkelijker in te passen is.
  • De inzet van een e-portfolio waarin alle verrichtingen vanaf dag 1 bijgehouden worden, zoals (zelfreflectie-) assessments, 360-graden feedbacks, BSA-resultaten, extra-curriculaire activiteiten, sportieve prestaties en betaald werk. De student komt hierdoor beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
  • Het aanbieden van karaktervormende activiteiten - bijvoorbeeld filosofiecursussen of gastcolleges - met aandacht voor de sociale en maatschappelijke vraagstukken waarmee we dagelijks te maken hebben.


Tilburg University leidt zelfbewuste en betrokken denkers op, die de samenleving begrijpen en daarin een rol van betekenis willen spelen en deze willen voortstuwen, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en krachtig inlevingsvermogen.

Tilburg University is daarmee de mens- en maatschappijuniversiteit bij uitstek.