Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Student Joshua Paas: "Het debatteren heeft me aantal belangrijke dingen geleerd die me ontzettend helpen in mijn alledaagse leven."

Joshua Paas

Elke student begint zijn studentencarrière met rondneuzen op de universiteitscampus en uitvogelen wat de universiteit allemaal te bieden heeft. Dit gold ook voor Joshua Paas, die vier jaar geleden tijdens de introductieweek de informatiemarkt bezocht waar eerstejaars studenten kennismaken met alles wat de universiteit te bieden heeft. Hier leerde hij debatvereniging Cicero kennen en besloot al in het prille begin van zijn studententijd lid te worden.

Vanaf dat moment stortte de Liberal Arts student zich in een zeer actief studentenleven aan de Tilburgse universiteit. Het jaar daarop begon hij als voorzitter van de debatvereniging en werd hij ook buiten de universiteit actief voor onder meer politieke (jongeren)organisaties. De inmiddels gedreven wedstrijddebater houdt er positieve en genuanceerde opvattingen op na. Hij streeft naar het verbeteren van zichzelf, maar wil vooral zijn medemens wat meegeven. Dat doet hij bijvoorbeeld door het geven van leiderschaps- en debatworkshops. In dit interview leren we Joshua en zijn drijfveren kennen.

Een debater uit een politiek onverschillig gezin

“Ondanks dat ik snel begon met debatteren op de universiteit en daardoor ook zeker politieke interesses heb ontwikkeld, kom ik paradoxaal genoeg uit een politiek onverschillig gezin. Het debatteren, daar ben ik letterlijk ingerold, denk ik”, lacht de 21-jarige. Inmiddels heeft hij vele wedstrijden en debatten achter de rug waar hij erg positief op terugkijkt. “Het debatteren heeft me aantal belangrijke dingen geleerd die me ontzettend helpen in mijn alledaagse leven. Zo leer je er sterke argumentaties mee opbouwen die onder andere erg nuttig zijn tijdens de studie en tentamens. Daarnaast leert het je verschillende standpunten te verdedigen en empathie te ontwikkelen voor andere visies. Van groot belang is bovendien dat debatteren je leert om jezelf uit te spreken met overtuiging en een gevoel van zelfverzekerdheid.” Joshua wijst er op dat veel studenten dit moeilijk vinden en daarom denkt hij dat verenigingen zoals Cicero en de initiatieven waar zij aan bijdragen, zoals het Soft Skills programma van grote waarde zijn voor studenten.[1]

Dienend leiderschap

“Cicero en het debatteren heeft er zonder twijfel voor gezorgd dat ik veel meer betrokken raakte bij maatschappelijke vraagstukken en daarmee ook bij de politiek. Mijn keuze voor de opleiding Liberal Arts past daar bovendien erg goed in. De studie leert me denken in processen, structuren en filosofieën op een veel breder niveau dan dat andere opleidingen dat doen. Naar mijn idee is het cruciaal dat mensen niet alleen de ‘taal’ van hun opleiding leren, maar vooral dat zij persoonlijke ideeën en overtuigingen ontwikkelen die ze vervolgens kunnen uitdragen. Dat helpt hen hun doelen te realiseren. Veel mensen vinden dit lastig en hierin wil ik een positieve rol vervullen.” Joshua schrijft in aansluiting op deze visie zijn bachelor thesis dan ook over dienend leiderschap. Hierin onderzoekt hij hoe mensen zich als dienend leider ontwikkelen, en hoe deze mensen binnen organisaties geholpen kunnen worden in het behalen van deze groei. Dit vind plaats op een manier die het individu respecteert, en draagt daarin bij aan een stabiele ontwikkeling van de organisatie. “Werk is veel leuker en van hoger kwaliteit wanneer mensen ook hun eigen doelen en overtuigingen kunnen najagen. Ik wil hen helpen die te verwezenlijken. Het belangrijkste voor mij is dan ook simpelweg dat ik kan bijdragen aan de persoonlijke groei van anderen.” 

Belangrijkste eigenschappen voor een goed karakter

De universiteit heeft een enorme verantwoordelijkheid. Ze moet haar studenten faciliteren en begeleiden om de juiste kennis, vaardigheden en (morele) overtuigingen te ontwikkelen. Wat is daarbij nu van belang? Volgens Joshua Paas is het doorslaggevend dat elk individu diep bij zichzelf te rade gaat en leert om zowel reflectief als kritisch te zijn. “Ik wil mijn medemens helpen, maar heb ervaren dat eenieder eerst zichzelf moet leren kennen. Met andere woorden: elk individu moet proberen uit te vogelen wat zijn persoonlijke waarden, overtuigingen en drijfveren zijn. Alleen dan kun je echt goede keuzes maken, groeien als mens en uiteindelijk anderen helpen. Door hier goed over na te denken en in overeenstemming met jezelf te handelen wordt een goed karakter vormgegeven. Daarin staat centraal dat je durft te spreken en daarbij natuurlijk weet waar je het over hebt. Maar boven alles gaat het erom dat je volledig eerlijk naar jezelf kunt zijn. Probeer altijd te verhelderen wat er echt toe doet voor jou. De acties en keuzes die je op basis van die overtuigingen maakt zullen dan sterk en geloofwaardig zijn, waardoor ze ook daadwerkelijk ergens toe leiden.”


Vorming

Tijdens vormende periodes zoals de studententijd moet de student natuurlijk kennis en vaardigheden opdoen. Maar minstens zo belangrijk is dat studenten dus vooral zichzelf leren kennen. Het is een voorwaarde om een positieve en constructieve rol te vervullen in je omgeving. Zonder karaktervorming is het lastig om gezamenlijk de juiste kant op te bewegen als samenleving. Kortom, het komt iedereen ten goede wanneer we kritisch, eerlijk en reflectief naar elkaar, maar vooral naar onszelf zijn.


[1] Het Cicero Soft Skills programma traint deelnemers om zich te ontwikkelen als debater, jurylid en trainer. Een aantal krijgt ook steun om internationale trainingen en toernooien te bezoeken. De getrainde deelnemers worden vervolgens zelf trainers om de volgende lichting weer te trainen.