com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Join the debate

Meetings

15 september 2016

Education Bazaar

Past Meetings

26 mei 2016

Resilience after terrorism

Voer stevige discussies en trek constructieve conclusies

Aan excellente wetenschap ligt debat ten grondslag. Kennis uitwisselen, perspectieven delen, elkaar bevragen en uitdagen leiden ons naar betere en nieuwe kennis. Als universiteit met Understanding Society als motto, is het debat met medewerkers, studenten en samenleving van wezenlijk belang. Daarbij mijden we stevige discussies niet. En durven we samen constructieve conclusies te trekken die de maatschappij en de wetenschap verder helpen.

Join the debate color 200 breed

Doe mee aan het debat

Daarom nodigt de universiteit studenten, medewerkers en gasten uit de samenleving uit om deel te nemen aan bijeenkomsten rondom maatschappelijk relevante thema’s en actief bij te dragen aan het debat. Symposia en bijeenkomsten waarin een dergelijk debat een wezenlijk onderdeel is van het programma zijn te herkennen aan het label join the debate. 

Ontwikkel verder

Studenten krijgen de kans om in debat te gaan met verschillende mensen uit de samenleving en met wetenschappers. Dat levert hen 21st century skills op. Zoals kritisch denken, probleem oplossen en sociale en culturele vaardigheden. Door het debat en het durven kiezen voor constructieve conclusies dragen medewerkers bij aan de ontwikkeling van de wetenschap en het vooruit brengen van de maatschappij.

“To generate impact we need to engage: understanding society = engaging the university”, Rector magnificus Emile Aarts