News and events Tilburg University

John Einmahl nieuwe leerstoelhouder Arie Kapteynleerstoel

Gepubliceerd: 28 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 27 augustus 2019

De Arie Kapteynleerstoel [1] heeft een nieuwe leerstoelhouder. Rik Pieters heeft op 24 juni het stokje overgedragen aan John Einmahl. Hieronder komen beiden aan het woord om respectievelijk terug te blikken en vooruit te kijken.

Terugblik door Rik Pieters

Arie Kapteyn is een van de grondleggers van de gedragseconomie en degene die, uiteraard samen met anderen, Tilburg University en TiSEM op de wereldkaart heeft gezet. Hij is een voorbeeld voor iedereen. Het is een uitzonderlijk voorrecht en een grote eer om de leerstoel die zijn naam draagt te mogen bekleden. Zo heb ik dat vanaf het begin en steeds gevoeld.

De leerstoel heeft me meer bewust gemaakt van mijn verantwoordelijkheid als onderzoeker en docent. Fundamenteel en praktisch relevant onderzoek gaan hand in hand. Mijn onderzoek naar sociaal gevoelige onderwerpen zoals roken onder zwangere vrouwen, consumptie van erotische dienstverlening, deelname aan online loterijen volgt de voetsporen die Arie heeft achtergelaten.

Door de extra financiële middelen die in het kader van de leerstoel beschikbaar kwamen werd ik in staat gesteld om grote en unieke databestanden te verzamelen. Deze databestanden bevatten bijvoorbeeld informatie over stressniveaus van consumenten, zoals die opgeslagen zijn in de hormonale samenstelling van hoofdhaar. Dergelijke gegevens zijn uniek en geven nieuwe inzichten die anders verborgen blijven voor consumentenonderzoek.

Nu breekt de tijd aan om te gaan oogsten wat tijdens de leerstoel gezaaid is. Dat wil zeggen “goed luisteren naar wat de data vertellen over de verhalen van echte mensen.”

Mijn boodschap aan de nieuwe leerstoelhouder, John Einmahl, is “Enjoy the ride, and make it last.”’

Vooruitblik door John Einmahl

Anders dan Rik Pieters beoefen ik een heel andere tak van sport dan Arie Kapteyn. Ik ben mathematisch statisticus, en binnen de statistiek werk ik aan de statistiek die niet-parametrisch van aard is, en daarbinnen houd ik me bezig met de ‘extreme-waardentheorie’. Bij ‘extreme waarden’ kun je denken aan verliezen op de aandelenbeurs, heel grote claims voor een verzekeraar, maar ook ‘hoe oud kan een mens worden’, of ‘hoe zwaar kan een aardbeving zijn’, of ‘hoe hoog moeten de zeedijken in Nederland zijn’.

Dankzij deze leerstoel heb ik meer onderzoekstijd. Ik wend de financiële middelen die aan de leerstoel gekoppeld zijn aan om meer tijd aan onderzoek te kunnen besteden.

De leerstoelhouder moet aan een aantal kenmerken voldoen om in aanmerking te komen voor de leerstoel: hoogstaande publicaties, extern zichtbaar, bijdrage aan de ontwikkeling van onderzoek binnen TiSEM.

 Hoogstaande publicaties

‘Wat ik wil in mijn onderzoek is ‘de waarheid vinden’, waarbij ik de kwaliteit van mijn publicaties belangrijker vind dan de kwantiteit. Dat is in lijn met wat de faculteit wil en wat ook Arie Kapteijn van groot belang acht. Dat betekent dus publiceren in tijdschriften met een hoge impactfactor.’

Externe zichtbaarheid

‘Meestal ben ik met de theorie bezig ben, en dat is voor de buitenwereld wat minder zichtbaar, omdat de materie moeilijk toegankelijk is voor een groot publiek. Maar ik heb aan twee onderwerpen gewerkt die heel erg veel media-aandacht hebben gekregen. Een jaar of tien geleden heb ik samen met Jan Magnus gekeken naar records in de atletiek. En onlangs heeft een onderzoek naar de maximale leeftijd die een mens kan bereiken, in binnen- en buitenland enorm veel aandacht gekregen.’

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderzoek binnen TiSEM

‘Statistiek is belangrijk voor de faculteit, en ik probeer mijn toepassingen dan ook zoveel mogelijk in de economie en business te vinden. Meer praktisch: ik ben onderzoekscoördinator van econometrie geweest. En ik ben voorzitter geweest van de assessmentcommissie van de faculteit.’

Annemeike Tan

 

[1] De Arie Kapteynleerstoel is een eervolle titel, die mede bedoeld is om aandacht te blijven geven aan de belangrijke rol die Arie Kapteyn heeft gespeeld voor het onderzoek van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). De leerstoel wordt toegekend aan een wetenschapper die veel hoogstaande publicaties op zijn of haar naam heeft staan, extern zichtbaar is en impact heeft met zijn/haar onderzoek. Daarnaast moet hij/zij aantoonbaar bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van onderzoek binnen TiSEM. De titel rouleert eens per drie jaar. Aan de leerstoel is een onderzoeksbudget gekoppeld.

Arie Kapteyn chair