woman with camera

Convenant ondertekend voor samenwerking in onderwijs en onderzoek naar familiebedrijven

Published: 12 september 2022 Laatst bijgewerkt: 16 september 2022

Het Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG) en het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven (TiFB) van Tilburg University hebben op 2 september jl. een convenant ondertekend waarin zij een langjarige samenwerking aangaan. Het doel van de samenwerking is de continuïteit van (Brabantse) familiebedrijven te waarborgen en versterken.

De samenwerking krijgt vorm via de pijlers onderzoek en onderwijs. Het BFBG is een netwerk van ruim 150 Brabantse familiebedrijven met ten minste 100 werknemers. In dit netwerk ontmoeten en leren familiebedrijven van elkaar, delen ze kennis en ervaringen en versterken ze elkaar met als doel zowel de individuele leden te versterken als bij te dragen aan de kracht van de Brabantse economie. Het TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven. Het verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema's van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

Samen impact creëren

Door samenwerking in onderwijs en onderzoek creëren het BFBG en TiFB impact. Studenten raken meer bekend met familiebedrijven die bij het onderwijs worden betrokken en het onderzoek draagt bij aan het versterken van familiebedrijven in zowel de provincie als op landelijk niveau. Het onderzoek gaat over thema's die bij familiebedrijven spelen.

Op de foto: Astrid Kramer (TiFB) en Frank van de Ven (BFBG) ondertekenen het convenant

ondertekening convenant samenwerking familibedrijven
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met dr. Astrid Kamer, tel. 013 466 8218, e-mail: a.e.kramer@tilburguniversity.edu.