School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

Bestuur

Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van de School of Economics and Management.

De Departementshoofden (HoD's) zijn verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van het departement.

De Opleidingsdirecteuren dragen zorg voor beleid, kwaliteitsbewaking, programmering, organisatie van de opleidingsprogramma's.

De Opleidingscommissies voorzien de Opleidingsdirecteuren van advies over zaken die het onderwijs en de opleiding aangaan.

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en afname van tentamens.

De Faculteitsraad behartigt de visies en belangen van studenten en personeel.

De Assessment Commissie (AC) adviseert het MT over tenure en promotieverzoeken voor wetenschappelijke staf.