School of Economics and Management

Tilburg University's grootste School staat in de top van de Europese rankings op basis van haar uitstekende onderwijs en excellente onderzoek met als doel een beter begrip van onze samenleving.

Missie

Het is onze missie om bij te dragen aan de ontwikkeling en overdracht van kennis op hoog niveau, op het brede terrein van economie en management. Het is onze ambitie om op dit gebied tot de Europese top te behoren, en te streven naar academische excellentie in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De School probeert haar missie te volbrengen door fundamenteel en toegepast onderzoek uit te voeren, en door het verzorgen van onderzoeksgedreven initieel en post-initieel onderwijs alsmede programma's voor professionele educatie.