Tilburg School of Humanities

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en Liberal Arts and Sciences

Bestuur en medezeggenschap Tilburg School of Humanities

Bestuurssecretariaat

Kamer: D 305

Tel: 013 - 466 3577

E-mail: tsh.bestuur@tilburguniversity.edu

Faculteitsbestuur Humanities

Het Faculteitsbestuur (FB) is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit.

Decaan

Drees, W.B.
Name prof. dr. W.B. Drees
Tilburg School of Humanities
Faculty board
Position Decaan
Room D 306
Phone +31 13 466 8405
E-mail w.b.drees@tilburguniversity.edu

Vice-decaan onderzoek

Post, P.G.J.
Name prof. dr. P.G.J. Post
Tilburg School of Humanities
Department of Culture Studies
Position Hoogleraar
Room D 223
Phone +31 13 466 2586
E-mail p.g.j.post@tilburguniversity.edu

Vice-decaan onderwijs

Regt, H.C.D.G. de
Name dr. H.C.D.G. de Regt
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room D 246
Phone +31 13 466 3428
E-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu

Directeur

Oostrom, A.Q.M.
Name drs. A.Q.M. (Lex) Oostrom
Tilburg School of Humanities
Faculty board
Position Directeur bedrijfsvoering
Room
Phone +31 13 466
E-mail a.q.m.oostrom@tilburguniversity.edu

Student-adviseur

Mw. Esther Porcelijn

Adviseur

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 117
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Departementsvoorzitters Humanities

De departementsvoorzitters zijn verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van het departement.

Departement Communicatie- en Informatiewetenschappen

Maes, A.A.
Name prof. dr. A.A. Maes
Tilburg School of Humanities
Department of Communication and Information Sciences
Position Hoogleraar
Room D 405
Phone +31 13 466 2058
E-mail maes@tilburguniversity.edu

Departement Cultuurwetenschappen

Heynders, O.M.
Name prof. dr. O.M. (Odile) Heynders
Tilburg School of Humanities
Department of Culture Studies
Position Hoogleraar
Room D 226
Phone +31 13 466 3131
E-mail o.m.heynders@tilburguniversity.edu

Departement Filosofie

Peperstraten, F.T. van
Name dr. F.T. van Peperstraten
Tilburg School of Humanities
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent & Universitair hoofddocent
Room D 239
Phone +31 13 466 2117
E-mail f.t.vpeperstraten@tilburguniversity.edu

Faculteitsraad Humanities

De Faculteitsraad heeft op een aantal onderdelen instemmingsrecht en is bevoegd om de decaan gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zo heeft de Faculteitsraad bijvoorbeeld instemmingsrecht voor het onderwijsbeleidsplan en onderdelen van de onderwijs- en examenregeling.

Personeelsgeleding

Studentgeleding

Wij zijn Fractie Dante, de studentgeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Humanities. Wij vergaderen met het faculteitsbestuur en geven hen advies over de plannen die zij op tafel brengen. Wij vertegenwoordigen de studenten van alle opleidingen die onze faculteit rijk is. Mocht je klachten, vragen, opmerkingen, tips of ideeën hebben die niet alleen relevant zijn voor jou en je opleiding, maar voor de gehele faculteit, laat het dan alsjeblieft weten via secretaris@fractiedante.nl en dan gaan wij ons uiterste best doen je te helpen! We horen graag van je!