Tilburg School of Humanities

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en Liberal Arts and Sciences

Faculteitsraad

De Faculteitsraad heeft op een aantal onderdelen instemmingsrecht en is bevoegd om de decaan gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zo heeft de Faculteitsraad bijvoorbeeld instemmingsrecht voor het onderwijsbeleidsplan en onderdelen van de onderwijs- en examenregeling.

Personeelsgeleding

Studentgeleding

Wij zijn Fractie Dante, de studentgeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Humanities. Wij vergaderen met het faculteitsbestuur en geven hen advies over de plannen die zij op tafel brengen. Wij vertegenwoordigen de studenten van alle opleidingen die onze faculteit rijk is. Mocht je klachten, vragen, opmerkingen, tips of ideeën hebben die niet alleen relevant zijn voor jou en je opleiding, maar voor de gehele faculteit, laat het dan alsjeblieft weten via secretaris@fractiedante.nl en dan gaan wij ons uiterste best doen je te helpen! We horen graag van je!