Students walking in the Koopmans building

Departementen Tilburg Law School

De onderwijstaken liggen in handen van de departementen. Gezamenlijk met de instituten hebben de departementen ook de verantwoordelijkheid voor de onderzoekstaken. Elke wetenschappelijk medewerker is, naar gelang zijn/haar onderwijsactiviteiten, verbonden aan één van onderstaande departementen.

Volg ons op social media