Tax Treaty Case Law around the Globe

Tax treaty case law around the globe 2022

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: Dante Building

Onze conferentie (13-14 mei 2022) heeft tot doel de interessantste gevallen van belastingverdragen, waarover in 2021 in de hele wereld is beslist, op een hybride manier te presenteren en te bespreken. Wij zijn dankbaar dat uitmuntende deskundigen van 24 jurisdicties uit vijf continenten ermee hebben ingestemd om de relevantste beslissingen die in hun landen zijn genomen, te presenteren. De conferentie behandelt 39 belastingverdragszaken.