News and events Tilburg University

Onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap - Eric Tjong Tjin Tai en Paul Verbruggen in NJB

Published: 14 januari 2022 Laatst bijgewerkt: 14 januari 2022

Het NJB heeft het jaar 2022 geopend met een artikel van Eric Tjong Tjin Tai en Paul Verbruggen over onderzoeksmethoden in de doctrinaire rechtswetenschap.

Het debat onder juristen over methoden lijkt soms oeverloos. Eric Tjong Tjin Tai en Paul Verbruggen leggen de pluraliteit van hedendaags juridisch onderzoek bloot in de hoop zo interne methodologische discussies vlot te trekken. Ook kan dat inzicht helpen doctrinair juridisch onderzoek tegenover andere disciplines te rechtvaardigen. Verder bepleiten zij de noodzaak tot vernieuwing van de doctrinaire methode.

Lees het artikel hier