Collaboration in Research PBLL

Partners Departement Private, Business & Labour Law

Onze wetenschappelijke staf werkt nauw samen met zowel nationale als internationale partners.

Instituut GAK

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door te investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen.

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

 Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten verzamelt, bundelt en verrijkt kennis en expertise inzake de positie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt, in de economie en in de samenleving. 

In het verleden

In het verleden was het Department of Private, Business & Labour Law nauw verbonden met:

 • Center for Company Law (CCL)
  Verrichtte onderzoek op het gebied van ondernemingsrecht, kapitaalmarkt- en belastingrecht.
 • ReflecT
  Voormalig Interdisciplinair onderzoeksinstituut voor flexicurity, arbeidsmarktdynamiek en sociale cohesie.
  Meer over Reflect
 • Tilburg Instituut voor Privaatrecht (TIP)
  Voormalig onderzoeksinstituut op het vlak van m.n. Nederlands en Europees privaatrecht.
  Meer over TIP