Tilburg Inistitute for Private Law

Tilburgs Instituut voor Privaatrecht

Deed onderzoek naar privaatrechtelijke relaties met een focus op de behoeften van de gebruikers van het recht.

Het Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP) was het onderzoekscentrum ontstaan uit het Departement Privaatrecht van Tilburg University. TIP streefde naar het uitvoeren van toponderzoek en het aanbieden van uitdagend onderwijs op het gebied van privaatrechtelijke relaties in Nederland en in Europa.  Het onderzoek van het department of Private, Business & Labour Law is nu o.m. ondergebracht in het Signature Plan - Connecting Organizations.

Onderzoek TIP