Tilburg Inistitute for Private Law

Tilburgs Instituut voor Privaatrecht

Deed onderzoek naar privaatrechtelijke relaties met een focus op de behoeften van de gebruikers van het recht.

Het Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP) was het onderzoekscentrum ontstaan uit het Departement Privaatrecht van Tilburg University. TIP streefde naar het uitvoeren van toponderzoek en het aanbieden van uitdagend onderwijs op het gebied van privaatrechtelijke relaties in Nederland en in Europa.  Het onderzoek van het department of Private, Business & Labour Law is nu o.m. ondergebracht in het Signature Plan - Connecting Organizations.

Onderzoek TIP

Onderzoek binnen het Instituut richtte zich op privaatrechtelijke relaties in brede zin, met specifieke aandacht voor de positie van het privaatrecht in de maatschappij. Ons onderzoek bekeek onder andere hoe overeenkomsten structuur geven aan relaties tussen partijen (in commerciële verhoudingen, in de bouw, maar ook in de zorg), hoe het aansprakelijkheidsrecht aansluit bij de behoeften van slachtoffers, hoe een rechterlijke procedure kan worden ingericht om tegemoet te komen aan de wensen van partijen in familierechtelijke kwesties, en hoe financieel recht en insolventierecht adequate oplossingen kunnen aandragen voor banken, bedrijven en consumenten in de nasleep van de financiële crisis. Specifieke onderzoeksprojecten richtten zich op de interactie van Nederlands en Europees privaatrecht, met bijzondere aandacht voor de rol van rechters en regelgevers in transnationale dialogen.

  • Doctrinair onderzoek naar privaatrechtelijke verhoudingen met de nadruk op Nederlands recht en rechtsvergelijkend onderzoek binnen Europa;

  • Methodologie, met de nadruk op interdisclinaire onderzoeksmethoden;

  • Internationale aspecten van privaatrecht, in het bijzonder de verhouding tussen Nederlands en Europees privaatrecht, en met aandacht voor bredere vraagstukken van transnationale private regulering.