Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming

Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming

Dit actuele boek over juridische implicaties van online werkplatforms en algoritmes voor de sociale bescherming van werkers is nu online vrij toegankelijk verkrijgbaar, met dank aan Instituut Gak!

Monografieen sociaal recht

Deze publicatie geeft een breed overzicht van actuele knelpunten voor sociaalrechtelijke bescherming als gevolg van platformisering/algoritmisering van werk. De titel geeft inzicht in actuele discussies en gaat in op vragen en uitdagingen die de voortschrijdende digitalisering en datarevolutie meebrengen voor de rechtspositie en bescherming van werkenden en hun sociale zekerheid.

Redactie

Download de publicatie via open access

Koop een hardcopy via Wolters Kluwer

Thema’s

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Normatieve kaders voor klusarbeid vanuit historisch perspectief
 • Kwalificatie van platformwerkers: werknemer of zzp-er?
 • Arbeidsrechtelijke bescherming voor ‘banenstapelaars’
 • Socialezekerheidsrecht en platformwerk
 • Kan het privaatrecht platformwerkers sociale bescherming bieden?
 • Mededingingsrechtelijke obstakels en kansen voor collectief onderhandelen voor of door zzp’ers
 • Algoritmes bij de arbeid en in sollicitatieprocedures
 • Risico’s en kansen van plaatsonafhankelijk online (platform)werken

Duur

Loopt van najaar 2019 tot najaar 2021 en is gefinancierd door Instituut Gak.

Officiële projecttitel

Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming

Project in het kort

Dit is de eerste Nederlandstalige boekpublicatie voor de juridische markt omtrent de impact van online werkplatforms en algoritmes op de werk- en inkomensbescherming van (platform)werkenden. Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming belicht, vanuit breed juridisch perspectief, welke gevolgen ‘Werk 4.0’ heeft voor de sociale bescherming van werkenden en wat dit betekent voor het sociale recht en beleid in de nabije toekomst. De titel biedt waardevolle informatie en inzichten voor zowel juristen werkzaam in de rechtspraktijk als bij de overheid en andere beleidsvormende of beleidsbeïnvloedende organisaties, waaronder vakbonden, werkgeversorganisaties etc. Zeker gezien de opkomst van nieuwe flex-werkvormen, gekenmerkt door het (thuis)werken via online platforms, algoritmes en verzelfstandiging van werk.

In deze uitgave, mogelijk gemaakt door Instituut Gak, worden actuele discussies en beleid- en rechtsontwikkeling over platformarbeid en algoritmisering van werkprocessen besproken, zoals:

 • jurisprudentie over kwalificatie van platformwerkers (o.a. Deliveroo): werknemer of zzp-er?
 • arbeidsrechtelijke problematiek rond ‘banenstapelaars’ (hybride werkenden)
 • socialezekerheid bij platformwerk (naar arbeidsvormneutrale socialezekerheid?)
 • privaatrechtelijke (on)mogelijkheden om sociale bescherming te bieden voor platformwerkers
 • mededingingsrecht als obstakels of kans voor collectief onderhandelen voor of door zzp’ers
 • het gebruik van algoritmes bij de arbeid en in sollicitatieprocedures
 • risico’s en kansen van plaatsonafhankelijk online (platform)werken

Werkplatforms wetgeving

Daarnaast wordt ingegaan op arbeidsrechtelijke, socialezekerheidsrechtelijke, privaatrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van platformwerk en algoritmisering. Vertrekpunt daarbij is het Nederlandse recht, maar ook Europees- en internationaalrechtelijke aspecten komen aan bod. Tevens is de sociale problematiek waarmee digitale transformatie van werk gepaard gaat in historisch perspectief geplaatst.

Conferenties

Trailer symposium

Symposium Sociaal recht 4.0 - 10 juni 2021