Artificial intelligence

Accountable Artificial Intelligence (AI)

Datum: Tijd: 12:30 Locatie: Online via Zoom

Welke verantwoordingsuitdagingen brengen AI-algoritmische systemen met zich mee, en hoe kunnen we de verantwoordingsplicht bij algoritmische besluitvorming waarborgen? Vanuit een uitgesproken bestuurskundig perspectief, en gegeven de huidige uitdagingen die zich tot nu toe in het veld hebben gemanifesteerd, reflecteren we kritisch op en brengen we op conceptueel geleide wijze de implicaties van deze systemen, en de beperkingen die ze met zich meebrengen, voor de publieke verantwoording in kaart.

Abstract

Algoritmen uit de kunstmatige intelligentie (AI) bepalen op subtiele maar fundamentele wijze onze manier van leven en veranderen onze samenlevingen. De belofte van efficiënte, goedkope of "neutrale" oplossingen die het potentieel van Big Data benutten, heeft overheidsinstanties ertoe gebracht algoritmische systemen in te voeren bij de verlening van overheidsdiensten.

Aangezien AI-algoritmen zijn doorgedrongen tot aspecten van ons openbaar bestaan waar veel op het spel staat - van aanwervings- en onderwijsbeslissingen tot het gebruik van handhavingsbevoegdheden (politie) of vrijheidsbeperkende beslissingen (borgtocht en veroordeling) - roept dit noodzakelijkerwijs belangrijke verantwoordingsvragen op:

Welke verantwoordingsuitdagingen brengen AI-algoritmische systemen met zich mee, en hoe kunnen we de verantwoordingsplicht bij algoritmische besluitvorming waarborgen?
Vanuit een uitgesproken bestuurskundig perspectief, en gegeven de huidige uitdagingen die zich tot nu toe in het veld hebben gemanifesteerd, reflecteren we kritisch op en brengen we op conceptueel geleide wijze de implicaties van deze systemen, en de beperkingen die ze met zich meebrengen, voor de publieke verantwoording in kaart.

Spreker

Taal

  • Engels