Ernst Hirsch Ballin in actie

Symposium en afscheid Ernst Hirsch Ballin

Datum: Tijd: 10:15 Locatie: Faculty Club

Op 13 mei 2022 zal Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin met emeritaat gaan als universiteitshoogleraar aan Tilburg University. Hij doet dat met het uitspreken van zijn afscheidsrede ‘Vrede en Recht’ om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt een symposium georganiseerd, waarbij een drietal hoofdthema´s uit het werk van Hirsch Ballin centraal zullen staan.

Ernst Hirsch Ballin heeft in de vele jaren dat hij aan de Tilburg University verbonden is geweest bijzonder grote verdiensten gehad voor de beoefening van het publiekrecht in Nederland en daarbuiten. Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt daarom een symposium georganiseerd, waarbij een drietal hoofdthema´s uit het werk van Hirsch Ballin centraal zullen staan.

Het symposium maakt deel uit van een staatsrechtelijke tweedaagse in Tilburg met op donderdag 12 mei de jaarlijkse staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring,  dit jaar georganiseerd door het Departement Public Law & Governance van Tilburg University. Het thema van die conferentie is ‘Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’.

Programma symposium vrijdag 13 mei

Dit symposium is uitdrukkelijk niet bedoeld om uitsluitend op het werk van Ernst Hirsch Ballin te reflecteren, maar juist om vooruit te kijken ons de vraag te stellen welke lessen de rechtswetenschap uit het werk van Hirsch Ballin kan trekken voor de toekomst.

De drie thema´s die tijdens het symposium zullen worden belicht zijn:

  • 1) de methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek mede in relatie tot mensenrechten en constitutionalisme;
  • 2) de ruimte voor rechtsvorming in een meerlagige rechtsorde, en
  • 3) constitutionele verhoudingen en het gebruik van AI en algoritmische besluitvorming.

De thema´s zullen worden ingeleid door een drietal sprekers: prof. mr. J.M. Smits (Maastricht University); prof. mr. E. Mak (Universiteit Utrecht) en prof. mr. A.C.M. Meuwese (Universiteit Leiden).  

Programma

10.15 – 10.45 uur Ontvangst
10.45 – 11.45 uur ´Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek´ (prof. J.M. Smits)
11.45 – 12.45 uur Lunch
12.45 – 13.45 uur 'Rechtsvorming in een meerlagige rechtsorde´ (prof. E. Mak)
13.45 – 14.00 uur Koffie/thee
14.00 – 15.00 uur

Constitutionele verhoudingen en algoritmische besluitvorming (prof. A.C.M. Meuwese)

15.00 – 15.15 uur Afsluiting
16.15 – 17.00 uur  Afscheidsrede prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
17.00 - 19.00 uur Afsluiting en receptie

Registratie gesloten

Praktische informatie

Hotels in Tilburg:

Taxibedrijven in Tilburg: