People with flag globe

Onderwijs department of Public Law and Governance

Het department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking op het gebied van Publiek Recht en Bestuurskunde, waarin verschillende disciplines samenwerken: Internationaal recht, Europees recht, constitutioneel recht, bestuursrecht, milieurecht, openbaar bestuur, rechtsfilosofie, politieke wetenschappen, rechtsgeschiedenis en rechtspraak.

Deze multidisciplinaire samenstelling zorgt ervoor, dat onze kennis wordt ingezet in vrijwel alle opleidingen van Tilburg Law School, en bijvoorbeeld ook de Bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences. Daarnaast worden onze docenten gevraagd voor algemene rechtswetenschappelijke en bestuurskundige vakken in andere opleidingen binnen Tilburg University, en hebben zij een belangrijke rol in bijvoorbeeld de Topklas en de Oefenrechtbank (zie hieronder)

Deze brede kennis en ervaring, en onderwijskundige kracht, is ook niet onopgemerkt gebleven buiten de universiteit. Wetenschappelijk medewerkers en docenten van PLG zijn veelgevraagde gastdocenten op externe opleidingen. Een bijzondere samenwerking is dat het departement Public Law & Governance de Wethoudersopleiding coördineert, samen met de wethoudersvereniging.