People with flag globe

Onderwijs department of Public Law and Governance

Het department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking op het gebied van Publiek Recht en Bestuurskunde, waarin verschillende disciplines samenwerken: Internationaal recht, Europees recht, constitutioneel recht, bestuursrecht, milieurecht, openbaar bestuur, rechtsfilosofie, politieke wetenschappen, rechtsgeschiedenis en rechtspraak.

Onze unieke aanpak is vertaald in onze bachelor- en masteropleidingen. PLG levert een belangrijke bijdrage aan de LLB en de LLM- en de Global Law Bachelor en leidt de opleidingen:

Bacheloropleidingen

Bestuurskunde (BSc) Nederlandstalig
Global Law (LLB) Engelstalig
Public Governance (BSc) Engelstalig

Masteropleidingen

European Law and Global Risks (LLM) Engelstalig
International Law & Global Governance (LLM) Engelstalig
Public Governance (MSc) Engelstalig

Aanvullende programma's binnen het curriculum

Oefenrechtbank

De Oefenrechtbank is een verplicht onderdeel voor alle studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. Voor studenten die binnen Rechtsgeleerdheid de track Internationaal en Europees recht volgen geldt dat zij de Engelstalige Moot Court volgen.

Lees meer over de Oefenrechtbank

Tilburg Law School Topklas

Tilburg Law School biedt studenten die in hun eerste jaar excellent hebben gescoord, de mogelijkheid om in het tweede en derde bachelorjaar deel te nemen aan de Topklas, één van de honours programmes van Tilburg Law School.

Hoe ziet het Topklasprogramma er uit? 

De Topklas is een speciaal ontwikkeld, tweejarig programma voor getalenteerde rechtsgeleerdheidsstudenten die verdieping zoeken en van aanpakken houden. Studenten die dit programma volgen, doen dat bovenop hun reguliere bachelorprogramma.

Lees meer over De Topklas