werken bij TLS PLG

Onderzoek Public Law and Governance

Het Departement Public Law and Governance is een uniek samenwerkingsverband van onderzoekers op het gebied van Publiek Recht en Bestuurskunde, waarin verschillende disciplines samenwerken: Internationaal recht, Europees recht, constitutioneel recht, bestuursrecht, milieurecht, bestuurskunde, rechtsfilosofie, politieke wetenschappen, rechtsgeschiedenis en rechtspraak.

Samenwerken met onze onderzoeksactiviteiten

De samenwerking binnen het departement of Public Law and Governance (PLG) is sterk geïnspireerd door een gezamenlijk onderzoeksbelang. Waar veel wetenschappers op het gebied van Publiek Recht en Bestuurskunde zich vooral richten op hun interne dynamiek, zijn de Tilburgse wetenschappers gedreven door een primaire focus op zowel hun context als hun grondslagen. Onze onderzoekers werken samen door de gezamenlijke inspiratie om de openbaarheid te heroverwegen in een geglobaliseerde, meerlagige en hypercomplexe wereld, van de lokale naar de mondiale wereld.

Onze Signature plans

Global Law and Governance (GLG)  

Onze samenwerkingspartners

Onze wetenschappelijke staf werkt nauw samen met zowel nationale als internationale partners.