anthropocene

Hoe de omgang met het Antropoceen kan worden geconstitutionaliseerd

(Banner foto door Kees Bastmeijer)

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe het Antropoceen geïnstitutionaliseerd kan worden. Het zal de conceptuele fundamenten van de wet voor het Antropoceen opnieuw in beeld brengen, deze verwoorden in regulerende modaliteiten die legitiem kunnen zijn en effectief risico's kunnen beheren, en institutionele architecturen voorstellen die in staat zijn om te reageren op en de complexiteit te veranderen van de menselijke interacties met aardse systemen, die, als ze niet worden gecontroleerd, potentieel catastrofale resultaten zullen hebben voor toekomstige generaties.

Inleiding van het project

Catastrofale aantasting van het milieu is vandaag de dag de meest urgente mondiale uitdaging voor de mensheid. In het tijdperk van het Antropoceen, een geologische periode waarin de mens de atmosferische, geologische, hydrologische, biosferische en andere processen van het aardsysteem zo sterk heeft veranderd, zijn onze Holocenenische wettelijke kaders aantoonbaar ontoereikend gebleken om de risico's die dit met zich meebrengt te beheersen.

De omvang van de veranderingen die het Antropoceen met zich meebrengt is zelfs zo groot dat ze de manier waarop we de natuur onderscheiden van de cultuur, het mondiale van het lokale, het publieke van het private, het onderscheid dat tot nu toe de wereldwijde menselijke samenleving heeft geordend, destabiliseren. Er is schrijnend weinig nagedacht over de juridische implicaties van de transformaties die het Antropoceen van ons eist.

Onderzoeksvragen

Het project streeft de volgende drie primaire onderzoeksvragen na:

Hoe beïnvloeden de omstandigheden van het Antropoceen conceptueel en normatief de juridische subjectiviteit van de natuur en de toekomstige generaties binnen de democratische besluitvorming en, epistemologisch, de politieke, wetenschappelijke en juridische wijze van vertegenwoordiging waardoor de legitimiteit en effectiviteit van het regelgevings- en juridisch bestuur wordt geëvalueerd?
Welke opkomende regelgevende technologieën vormen legitieme instrumenten in het Antropoceen en welke verantwoordingskaders zijn nodig voor het beheer van hun effectieve, maar potentieel destructieve capaciteiten?
Welke bestuursstructuren zijn in staat om reflexief en responsief bestuur in het Antropoceen te bevorderen en welke nieuwe vormen van politieke en juridische vertegenwoordiging zijn er in dergelijke structuren beschikbaar?

Onderdelen van het project

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, bestaat het project uit drie onderzoekslijnen:

Conceptuele en fundamentele transformaties

Het eerste deel is gewijd aan het verkennen van de voorwaarden waaronder nieuwe vormen van collectieve besluitvorming, met inbegrip van het creëren van persoonlijkheid voor de natuur en toekomstige generaties, kunnen worden gerealiseerd, en de normatieve en epistemologische implicaties van een dergelijke transformatie in de wijze van representatie.

Technologieën en modaliteiten van de regelgeving

Het tweede deel richt zich op kwesties van verantwoording, effectiviteit en regelgevend toezicht, aangezien deze betrekking hebben op opkomende technologieën - van genetisch gemodificeerde insecten tot nepvlees tot klimaatengineering - die worden ontwikkeld om de omgeving en onze invloed daarop te veranderen.

Institutionele architecturen en complexiteit

Ten slotte houdt deze derde stroom zich bezig met de transformaties die binnen de bestuursinstellingen nodig zijn, met inbegrip van de vertegenwoordiging van nieuwe vormen van politiek en rechtspersoonlijkheid en de optimale organisatie van institutionele structuren om een reflexief en responsief bestuur mogelijk te maken.

Geplande evenementen van Tilburg Law School

Uitgesteld tot het Najaarsemester Workshop: Climate Justice and the Business of Energy Transition, georganiseerd met steun van het Nederlands Netwerk voor Mensenrechtenonderzoek.
10 september 2020 Internationale workshop 'Urban climate resilience: the role of law'
3-4 december 2020 Conferentie: Het grondwettelijk vastleggen van het Antropoceen

Volg ons

Via de nieuwsbrief hopen we u op de hoogte te houden van onze komende evenementen en interessante activiteiten.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de nieuwsbrief, die wij één keer per twee maanden verspreiden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief