Team Redress

Redress - Revitalized democracy for resilient societies

Binnen REDRESS onderzoeken wij hoe hybride democratische innovaties, waarin combinaties worden gemaakt van overleg en stemmen, een aanvulling kunnen vormen op de Nederlandse representatieve democratie.