Signature Plan: Global Law and Governance

Signature Plan: Global Law and Governance (GLG)

GLG spreekt van een pluricentrische benadering van recht en bestuur waarin het mondiale zich lokaal manifesteert en het lokale de voedingsbodem is voor de globalisering van recht en bestuur.