Translitigate - Demokratie

TransLitigate: Hoe transnationale samenwerkingsnetwerken bijdragen aan milieugeschillen

TransLitigate is een multidisciplinair onderzoeksproject gericht op de vraag hoe transnationale samenwerkingsnetwerken bijdragen het oplossen van aan milieugeschillen. Het project combineert doctrinaire en sociaal-juridische analysemethoden om te onderzoeken hoe strategische procesvoerders transnationaal samenwerken in en tussen milieuzaken op vier terreinen: klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, vervuiling door winningsindustrieën en landconflicten.

Foto bron: mehr-demokratie.de

Het onderzoek behelst het identificeren van verschillende vormen van samenwerking van juridische procesvoerders, hoe samenwerkingsrelaties de controle over kwesties en besluitvorming in rechtszaken beïnvloeden en de beroepsethische complicaties van transnationale samenwerking.

Het onderzoek behelst het identificeren van verschillende vormen van samenwerking van juridische procesvoerders, hoe samenwerkingsrelaties de controle over kwesties en besluitvorming in rechtszaken beïnvloeden en de beroepsethische complicaties van transnationale samenwerking.

Titel project

TransLitigate: The Agency of Transnational Strategic Litigators in Global Environmental Governance

Keywords

  • Milieugeschillen
  • Klimaatverandering
  • Behoud van biodiversiteit
  • Vervuiling door winningsindustrieën
  • Conflicten als gevolg van grootschalige landtransities
  • Transnationale juridische studies

Looptijd

september 2022 - augustus 2027

Onderzoekers

Volg dit project op www.translitigate.nl

Partners

Financiering

ERC Starting Grant